hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Gasiorowska BIO

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Gąsiorowska

Prodziekan ds. nauki i rozwoju 
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i bezrefleksyjnym kupowaniem. Interesuje się tym, do jakich celów - poza kupowaniem - ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjonowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy.

Autorka książki pt. „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą. Wraz z zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS oraz z University Illinois w Chicago i University of Minnesota prowadziła badania nad wpływem pieniędzy i ich znaczeniem emocjonalnym dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kierowniczka projektu badawczego „Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy, konstruowania testów psychologicznych oraz metodologii badań psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia ekonomiczna
  • Dzieci i pieniądze
  • Zachowania konsumenckie
  • Zarządzanie domowym budżetem
  • Uzależnienie od zakupów

Materiały Wideo

Pieniądze, psychologia, materializm

.

Pieniądze rządzą nami już od dziecka

.

Materiały Audio

Pieniądze żądzą nami już od dziecka

Pobierz plik MP3 (2,32 MB)

To rodzice uczą dzieci wartości pięniądza

Pobierz plik MP3 (2,37 MB)