hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

mgr

Edyta Bonk

Asystent w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog rozwojowy. Zajmuje się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz stymulacją poznawczą seniorów (treningi pamięci, treningi twórczego myślenia). Interesuje się arteterapią, wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę.

Współpracuje z trójmiejskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Domami Pomocy Społecznej. Jest certyfikowanym Terapeutą Tańcem i od wielu lat prowadzi zajęcia choreoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych (szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze Monar, festiwal dla kobiet PROGRESsteron).

Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, badań empirycznych, aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz metod radzenia sobie ze stresem.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Gerontologia
  • Psychologia starzenia się
  • Trening pamięci i trening twórczości
  • Psychosomatyka
  • Terapia tańcem
  • Arteterapia
  • Relaksacja
  • Metody radzenia sobie ze stresem
  • Wykluczenie osób starszych