hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Grzymislawska cybulska

dr

Maria Grzymisławska-Cybulska

Adiunkt w Instytucie Prawa
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk prawnych, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także studiów podyplomowych z zakresu Gospodarki Nieruchomościami – Wycena Nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Przez wiele lat związana z sądownictwem administracyjnym.

Autorka monografii, współautorka książek i autorka wielu artykułów poświęconych prawu administracyjnemu, m.in. „Prawo pomocy w postępowaniu sadowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu” (Wydawnictwo C.H.Beck) oraz „Instytucja wyłączenia sędziego w prawie amerykańskim jako element realizacji prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd” (Studia Prawa Publicznego). Jest propagatorką interdyscyplinarności naukowej – sama chętnie współpracuje naukowo ze środowiskiem medycznym i psychologicznym, publikując m.in. w „Medycynie Pracy” i „Pielęgniarstwie Polskim”.

Posiada szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie eksperckie z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Kompetencje i wiedzę ekspercką nabyła w trakcie wieloletniej pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a także współpracy z kancelariami prawnymi. W tym obszarze zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się na: sprawach budowlanych, tematyce zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, informacji publicznej, pomocy społecznej, zobowiązań podatkowych i finansów publicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo administracyjne
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie sądowoadministracyjne

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni