hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Michael Fleischer

Kierownik Katedry Grafiki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Dla mediów

Profil naukowy

Filolog, kulturoznawca. Wybitny znawca komunikacji społecznej. Naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną.

W pracy badawczej skupia się na analizie problemów występujących w komunikacji społecznej, aktualnych trendów w designie, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym.

Wieloletni stypendysta DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft – organizacji działającej na rzecz nauki i badań w Niemczech). Profesor w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie w Bochum.

Autor takich publikacji, jak: „Typologia komunikacji” (2012), „Communication Design czyli projektowanie komunikacji” (2010), „Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design” (2009). Współautor „Słownika polszczyzny rzeczywistej” (2011), publikacji wieńczącej badania nad przekleństwami w języku polskim.

Jest redaktorem naczelnym magazynu Communication Design Magazine i serii wydawniczej Projektowanie Komunikacji.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące reklamy, komunikacji wizualnej, corporate identity oraz designu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Teoria systemów
  • Praca w paradygmacie empirycznym
  • Konstruktywizm
  • Teoria dyskursu
  • Lingwistyka kognitywna
  • Corporate identity i design
  • Communication design
  • ReklamaMateriały Wideo

Komunikacja, nauka, biznes, społeczeństwo (Projekt Można!)

.