hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Rafal Albinski

dr

Rafał Albiński

Adiunkt w centrum badawczym ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies)  
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pamięcią prospektywną, dzięki której pamiętamy o tym, co mamy zrobić w przyszłości w określonym miejscu i czasie. Zajmuje się problematyką zarządzania czasem i prokrastynacji, czyli odkładania spraw na później (zwlekania), a także wpływem depresji na procesy pamięciowe.

W badaniu przeprowadzonym w ramach pracy doktorskiej zweryfikował, w jaki sposób proces starzenia się i obniżony nastrój wpływają na funkcjonowanie pamięci prospektywnej. Prowadzi projekt naukowy „Pamiętać, żeby pamiętać. Jego celem jest zdobycie nowej wiedzy na temat funkcjonowania pamięci prospektywnej oraz sposobów radzenia sobie z tzw. przerwaniami (wszelkimi nieprzewidywalnymi wydarzeniami, które zmuszają nas do przerwania na jakiś czas wykonywanej aktualnie czynności). Zespół opracuje metody skutecznego treningu pamięci prospektywnej – przygotuje zadania zarówno dla osób młodszych, jak i osób po 60 roku życia.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ogólnej oraz zastosowania komputerów w psychologii (metodologia i statystyka).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Pamięć
  • Prokrastynacja
  • Efektywne zarządzanie czasem
  • Pamięć prospektywna
  • Obniżony nastrój a pamięć
  • Pamięć osób starszych