hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
75% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Wrocław 20-01-2016

Referent ds. studenckich

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny poszukuje kandydatów na stanowisko Referent ds. studenckich. Miejsce pracy – Wrocław. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 stycznia 2017 r. Zakres odpowiedzialności Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów i spraw studenckich...

Czytaj więcej

Wrocław 09-01-2017

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Termin nadsyłania dokumentów mija 23 stycznia 2017 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres odpowiedzialności Organizacja i obsługa zjazdów w ramach studiów podyplomowych; Współpraca z...

Czytaj więcej

Warszawa 20-01-2017

Projektant programista Java

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant programista Java. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 stycznia 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Wsparcie analizy wymagań biznesowych, projektowanie rozwiązań na podstawie wymagań oraz przygotowanie dokumentacji technicznej...

Czytaj więcej

Sopot 25-01-2017

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Organizacji i Marketingu

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Psychologii Organizacji i Marketingu. Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25...

Czytaj więcej