logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Katarzyna Kuć
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Katarzyna Kuć

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, neurobiolog, kierowniczka Laboratorium GutTeam powołanego przy Centrum Badań Neuropoznawczych. Naukowo zajmuje się związkami mikrobioty jelitowej z mózgiem – w szczególności rolą mikrobioty w procesach emocjonalnych i poznawczych.

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego (PAN). Jej praca doktorska dotyczyła elektrofizjologicznych i genetycznych korelatów procesów uwagi. W szczególności interesowały ją zaburzone procesy uwagi obserwowane u dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym ADHD.

Realizowała projekty badawcze finansowane z Regionalnej Inicjatywy Doskonałości i Narodowego Centrum Nauki. Współautorka publikacji: „Age-Related Changes in Resting-State EEG Activity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study” (2017), „Prevalence of Overweight and Obesity in Children and Adolescents with ADHD: The Significance of Comorbidities and Pharmacotherapy” (2015), „Neuroanatomiczne i funkcjonalne korelaty zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi w świetle dwóch modeli rozwojowych: zaburzonego i opóźnionego procesu dojrzewania mózgu” (2014).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu rejestracji i analizy sygnału EEG, biologicznych podstaw zachowania, neuronauki poznawczej i statystyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Związki mikrobioty jelitowej z mózgiem
  • Rola mikrobioty w procesach emocjonalnych i poznawczych
  • Zaburzone procesy uwagi obserwowane u dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym ADHD
  • Biologiczne podstawy zachowania

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni