hr award color

logo uswps nazwa 3

Katowice

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

KAT SAMORZAD1

SAMORZĄD STUDENTÓW W KATOWICACH

Głównym celem katowickiego Samorządu jest integracja środowiska studenckiego, promocja działań studenckich, a także reprezentowanie interesów studenckich w kontaktach z władzami wydziału. 

Samorząd Studentów w ramach prac w komisji stypendialnej bierze również aktywny udział w przyznawaniu stypendiów socjalnych.

Kontakt: samorzad.katowice@swps.edu.plstrona na FB »
KAT Corpusculum consili

KOŁO NAUKOWE CORPUSCULUM CONSILII

Interesująca nas tematyka obejmuje problematykę psychologii klinicznej, społecznej oraz zdrowia. Nasza działalność naukowa koncentruje się głównie wokół aspektów cielesności – obrazu ciała, psychologii jedzenia (zaburzenia odżywania, nadwaga i otyłość) oraz szeroko pojętej problematyki żywienia. 

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Anna Brytek-Matera – specjalistka w zakresie zaburzeń odżywiania.

Kontakt: consilii@swps.edu.plstrona www »
KAT KN Katoflow

KOŁO NAUKOWE Katoflow

Poprzez swoją działalność chcemy wydobyć niecodzienność z codziennego dnia i jednocześnie przypomnieć, że szczęśliwym jest ten, kto chce nim być. W ramach działalności naukowej pogłębiamy wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej wśród członków koła oraz popularyzujemy tę dziedzinę wśród wszystkich zainteresowanych. 

Jednocześnie staramy się poznać sposoby i metody, umożliwiające wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Wyniki swoich prac prezentujemy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych.

Opiekunem naukowym koła jest mgr Beata Wolffigiel.

Kontakt: nkacprzyk@st.swps.edu.pl, strona na FB »
KAT KN Criminal Cases

KOŁO NAUKOWE CRIMINAL CASES

Działalność koła skupia się głównie na problematyce psychologicznego funkcjonowania społeczności, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupie ryzyka. Interesują nas nie tylko aspekty teoretyczne tego zagadnienia, ale przede wszystkim praktyka.

Opiekunem naukowym koła jest podinsp. dr Bogdan Lach, psycholog, profiler policyjny, rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 r.

Kontakt: neuropsyche@swps.edu.plstrona na FB »
KAT KN Neuropsyche

KOŁO NAUKOWE Neuronauki

Nadrzędnym celem koła jest propagowanie wiedzy z zakresu neuronauki i nauk pokrewnych. Realizujemy również studenckie projekty badawcze, a ich wyniki prezentujemy na konferencjach naukowych. 

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i doświadczonymi badaczami, umożliwiamy wymianę doświadczeń pomiędzy młodymi badaczami (zwłaszcza w zakresie metod badawczych), angażujemy się także w przygotowania Festiwalu Nauki oraz Dnia Mózgu. 

Opiekunem naukowym koła jest dr Borysław Paulewicz. Kontakt: neuropsyche@swps.edu.pl
KAT KN Sexperience

KOŁO NAUKOWE Sexperience

Poprzez naszą działalność chcemy rozwijać i pogłębiać wiedzę z zakresu tematyki życia seksualnego człowieka (prowadzenie badań, udział w konferencjach naukowych). 

Łączymy wiedzę z zakresu psychologii i nauk pokrewnych z wiedzą z zakresu seksuologii. Propagujemy także najnowsze osiągnięcia psychologii i seksuologii wśród studentów oraz osób spoza uczelni. 

Opiekunem naukowym koła jest dr Aleksandra Sarna.

Kontakt: sexperience@swps.edu.pl
KAT KN Synergia

KOŁO NAUKOWE Coachingu „Synergia”

W ramach działalności naszego koła dążymy do stworzenia serii regularnych wydarzeń przybliżających studentom coaching z perspektywy praktyków. Realizujemy także projekty, dzięki którym studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje oraz nawiązać współpracę z lokalnymi organizacjami i przedstawicielami biznesu. 

Opiekunem naukowym koła jest dr Beata Kozak – coach pracująca w modelu Polskiej Szkoły Coachingu, psycholog, licencjonowana trenerka PTP, członkini International Coach Federation.

Kontakt: uzajac@st.swps.edu.pl