logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

„Studia Psychologiczne” to czasopismo naukowe z dziedziny psychologii wydawane w latach 1956–2018. Do 2001 r. jedynym wydawcą pisma była Polska Akademia Nauk, a od 2002 r. „Studia Psychologiczne” wydawała wspólnie PAN i Uniwersytet SWPS. Od 2016 do 2018 r. jedynym wydawcą pisma był Uniwersytet SWPS.

„Studia Psychologiczne” – ponad 60 lat tradycji

Przez cały okres swojego funkcjonowania w czasopiśmie publikowane były artykuły ze wszystkich dziedzin psychologii. Najszerzej reprezentowana była problematyka psychologii poznawczej, psychologii emocji oraz psychologii różnic indywidualnych. W „Studiach Psychologicznych” obowiązywały procedury podwójnie ślepego recenzowania.

Renomę i wartość merytoryczną czasopisma przez lata budowali wybitni redaktorzy naczelni, m.in. prof. Tadeusz Tomaszewski – nestor polskiej psychologii, prof. Janusz Reykowskiprof. Andrzej Eliasz. Od roku 2016 do końca działalności „Studiów Psychologicznych” funkcję redaktor naczelnej sprawowała prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska.

W okresie swojego funkcjonowania czasopismo cieszyło się popularnością i nieustannie się unowocześniało. Od 2011 r. artykuły w „Studiach Psychologicznych” były publikowane wyłącznie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie, co znacznie ułatwiło czytelnikom zapoznanie się z treściami i dystrybucję czasopisma. Ponadto, od 2014 r., każdy z artykułów był publikowany równolegle w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Redakcja

Redaktor naczelna

 • Magdalena Marszał-Wiśniewska

Redaktorzy

 • Robert Balas
 • Wiesław Baryła
 • Anna Brzezińska
 • Bertram Gawronski (International Editorial Board),
 • Maciej Haman
 • Emilia Łojek
 • Jan Kaiser
 • Elisabeth Norman (International Editorial Board)
 • Bert Timmermans (International Editorial Board)
 • Bogdan Wojciszke

Redaktor statystyczny

 • Jerzy Brzeziński

Sekretarz naukowy

 • Robert Balas

Rada redakcyjna

 • Zdzisław Chlewiński (członek honorowy)
 • Krystyna Drat-Ruszczak
 • Anna Grabowska
 • Mirosław Kofta
 • Edward Nęcka
 • Janusz Reykowski (członek honorowy)

Asystent redakcji

 • Magdalena Nowicka

Czasopisma naukowe

Studia Psychologiczne

„Studia Psychologiczne” to czasopismo naukowe z dziedziny psychologii wydawane w latach 1956–2018. Do 2001 r. jedynym wydawcą pisma była Polska Akademia Nauk, a od 2002 r. „Studia Psychologiczne” wydawała wspólnie...

Czytaj więcej

Social Psychological Bulletin

„Social Psychological Bulletin” to współfinansowane przez Uniwersytet SWPS czasopismo naukowe publikujące badania empiryczne, debaty naukowe i prace przeglądowe z zakresu podstawowej i stosowanej psychologii społecznej. Biuletyn Psychologii Społecznej promuje standardy...

Czytaj więcej

Azja–Pacyfik: Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka

Region Azji i Pacyfiku odgrywa znaczącą rolę w gospodarce i polityce światowej, a w ostatnich latach jest też polem coraz większej rywalizacji o wpływy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dla...

Czytaj więcej

Kultura Popularna

„Kultura Popularna” to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa...

Czytaj więcej

Acta Sueco-Polonica

„Acta Sueco-Polonica” to czasopismo naukowe założone 1993 roku w na Uniwersytecie w Uppsali, a 2006 r. wydawane przez naszą uczelnię. Tematyka obejmuje najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka...

Czytaj więcej