logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 223860

Dlaczego obniżony nastrój wpływa na gorsze pamiętanie informacji pozytywnych i lepsze pamiętanie informacji negatywnych? Tendencyjne przetwarzanie informacji nacechowanych emocjonalnie jest jednym z głownych czynników odpowiedzialnych za pojawienie się zaburzeń emocjonalnych. Badacze z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS zweryfikują skuteczność nowej metody treningu tendencyjności pamięciowej.

 

projekt naukowy

Udoskonalony pomiar 

I trening tendencyjności PAMIĘCIOWEJ

 

Jednostka realizującaUNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania223 860 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2014–2018

 

Dlaczego obniżony nastrój wpływa na gorsze pamiętanie informacji pozytywnych i lepsze pamiętanie informacji negatywnych? Tendencyjne przetwarzanie informacji nacechowanych emocjonalnie jest jednym z głownych czynników odpowiedzialnych za pojawienie się zaburzeń emocjonalnych. Badacze z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS zweryfikują skuteczność nowej metody treningu tendencyjności pamięciowej.

Cele badawcze

Celem planowanych badań jest udoskonalenie metody pomiaru i sprawdzenie trafności i wpływu na afekt nowej metody treningu tendencyjności pamięciowej. Zamierzamy przy tym częściowo rozwiązać sześć ważnych problemów metodologicznych, występujących w większości badań dotyczących tendencyjności pamięciowej.

Do pomiaru tendencyjności pamięciowej wykorzystamy intencjonalny test pamięci słów emocjonalnych. Niejawny trening tendencyjności pamięciowej będzie polegał na zastosowaniu zadania na przeszukiwanie pamięci krótkoterminowej, zmodyfikowanego w taki sposób, aby osobom badanym opłacało się pamiętać raczej bodźce pozytywne niż neutralne i raczej neutralne niż negatywne. Do pomiaru afektu zostaną wykorzystane kwestionariusze CES-D, POMS i PANAS (SUPIN).

Łącznie przeprowadzimy 3 badania.

Badanie 1 ma na celu opracowanie udoskonalonej metody pomiaru tendencyjności pamięciowej. Udoskonalona metoda pomiaru zostanie wykorzystana w badaniu 2, aby ustalić, na ile proponowana nowa niejawna metoda treningu tendencyjności pamięciowej wywołuje oczekiwane zmiany w tendencyjności pamięciowej. 

Wyniki badania drugiego posłużą do dalszego dopracowania metody treningu wykorzystanej w badaniu 3. Celem tego eksperymentu jest ocena wpływu treningu na wielowymiarowo ujęty afekt, który zostanie zmierzony zaraz po treningu, a także tydzień i miesiąc później.

Chcemy zbadać czy nowa metoda eksperymentalnej manipulacji tendencyjnością pamięciową jest skuteczna i może być wykorzystana jako uzupełnienie terapii zaburzeń emocjonalnych.

dr Borsyław Paulewicz

 

Zespół badawczy

 

258 boryslaw paulewicz

dr

Borysław Paulewicz

kierownik zespołu
psycholog, specjalizuje się w psychologii poznawczej, statystyce i metodologii

someone

dr

Agata Blaut

główny wykonawca
psycholog, specjalizuje się w psychologii poznawczej oraz problematyce zaburzeń afektywnych i lękowych

Publikacje

  • Paulewicz B., Blaut A., Gronostaj A. (2015). Memory bias training by means of the emotional short-term memory task. Polish Psychological Bulletin: wydawca- Polska Akademia Nauk.

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty