logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad różnymi aspektami przywództwa obecnego w organizacjach biznesowych, ale i w obszarze polityki, życia społecznego, kultury, edukacji czy pracy samorządowej. Ponadto Centrum gromadzi naukowców i studentów z Polski i zagranicy wokół kluczowych obszarów badawczych takich jak: przywództwo w innowacjach, przywództwo samorządowe, duchowość przywództwa czy przywództwo polityczne.

ENGLISH WEBSITE

Idea

O istocie przywództwa zarówno w obszarze biznesu, jak i poza nim dowiadujemy się zwykle z opowieści samych liderów, albo zwolenników opisujących ich kluczowe doświadczenia i przemyślenia. Robert Hogan nazywa jednych i drugich trubadurami, którzy nierzadko sugerują, że odkryli ostateczną czy uniwersalną drogę do sukcesu w przewodzeniu innym. Przywództwem zajmują się coraz częściej naukowcy. Im z kolei brakuje rozumienia specyfiki organizacji, co sprawia, że ich konkluzje są często oderwane od realiów.

Nie tylko w krajach Europy Środkowo-Wschodniej potrzebny jest rzeczywisty sojusz ośrodków badawczych i organizacji - nie tylko biznesowych - aby testować istniejące i tworzyć nowe modele przywództwa, wyjaśniać mechanizmy ich funkcjonowania oraz sprzyjać odnośnej edukacji opartej na dowodach.

Szczególnie w edukacji menedżerskiej dominują anglosaskie modele przywództwa. Traktowane są tak, jakby mogły być z powodzeniem stosowane na całym świecie. Często nie uwzględnia się specyficznego doświadczenia kulturowego danej społeczności. Rzadko promowane są lokalne perspektywy w rozumieniu i uczeniu przywództwa.

Cele i zadania

Na powyższe potrzeby i wyzwania odpowiada Centrum przede wszystkim przez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad różnymi aspektami przywództwa obecnego w organizacjach biznesowych, ale i w obszarze polityki, życia społecznego, kultury, edukacji czy pracy samorządowej. Centrum zajmuje się:

  • analizą globalnych modeli przywództwa w warunkach lokalnych (w znaczeniu kultur narodowych i organizacyjnych)
  • analizą i oceną możliwości szerszego stosowania i promowania lokalnie tworzonych modeli przywództwa
  • oceną stopnia naukowej dojrzałości istniejących modeli przywództwa.

Ponadto Centrum gromadzi naukowców i studentów z Polski i zagranicy wokół kluczowych obszarów badawczych takich jak: przywództwo w innowacjach, przywództwo samorządowe, duchowość przywództwa czy przywództwo polityczne.

Ważnymi zadaniami realizowanymi w Centrum są także: organizowanie seminariów i konferencji naukowych, przygotowywanie analiz specjalistycznych na zamówienie organizacji zewnętrznych, opracowywanie narzędzi pomagających diagnozować i mierzyć efektywność przywództwa, publikowanie wyników badań, prowadzenie baz danych naukowych, budowanie relacji i wspieranie sieci kontaktów w środowiskach zajmujących się badaniami i edukacją z obszaru przywództwa.

Zespół oraz stali współpracownicy

Znalezione obrazy dla zapytania olaf żylicz swps

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Piotr Olaf Żylicz

psycholog, kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS

biogram »

Znalezione obrazy dla zapytania olaf żylicz swps

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
biogram »

258 wlodzimierz swiatek

dr

Włodzimierz Świątek

psycholog, sekretarz Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS
biogram »

 

Program i zespoły badawcze

Program badawczy realizowany w Centrum będzie dotyczył różnych zagadnień, aspektów i wymiarów przywództwa. Wśród nich znajdują się węzłowe tematy badawcze, które będą przedmiotem badań i opracowań realizowanych w kilku następujących zespołach badawczych:

ZESPÓŁ BADAWCZY PRZYWÓDZTWA POLITYCZNEGO

  • kierownik: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS

ZESPÓŁ BADAWCZY DUCHOWOŚCI PRZYWÓDZTWA

  • kierownicy: dr hab. Olaf Żylicz, prof. SWPS oraz dr Vartika Dutta (GIM, Goa Indie)

ZESPÓŁ BADAWCZY PEOPLE ANALYTICS

  • kierownicy: dr Marta Żerkowska-Balas (Uniwersytet SWPS) oraz dr Barbara Zych (Employer Branding Institute)

ZESPÓŁ BADAWCZY PRZYWÓDZTWA W INNOWACJACH

  • kierownik: dr Agnieszka Nieznańska (Uniwersytet SWPS)

ZESPÓŁ BADAWCZY PRZYWÓDZTWA W SAMORZĄDACH

  • kierownik: dr Karol Olejniczak (Uniwersytet SWPS) oraz dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

ZESPÓŁ BADAWCZY PRZYWÓDZTWA W MODELU FIRMY IDEI

  • kierownik: dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS

ZESPÓŁ BADAWCZY PRZYWÓDZTWA W MODELU ACTS OF LEADERSHIP

  • kierownicy: prof. Richard Little (Institute for Leadership and Sustainability, University of Cumbria, UK) oraz dr Włodzimierz Świątek (Uniwersytet SWPS)

Rada Naukowa

richard little 2

prof.

Richard Little

Ekspert z zakresu przywództwa, University of Cumbria, UK
biogram »

prof hryniewicz

prof. dr hab.

Janusz T. Hryniewicz

Socjolog, UW. Zajmuje się zagadnieniami zarządzania i przywództwa, socjologią gospodarki, studiami regionalnymi, wielokulturowością i prawami człowieka. biogram »

bohdan szklarski

dr hab.

Bohdan Szklarski

Politolog i kulturoznawca, UW. Specjalizuje się w badaniach nad przywództwem politycznym, demokracją i kulturą polityczną.
biogram »

Znalezione obrazy dla zapytania olaf żylicz swps

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

Socjolog i politolog. Zajmuje się badaniami opinii społecznej i wyborów politycznych oraz analizą systemów politycznych, w szczególności demokracji.
biogram »

Znalezione obrazy dla zapytania olaf żylicz swps

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Olaf Żylicz

Psycholog. Zajmuje się badaniem kompetencji przywódczych, rozwojem potencjału osobistego liderów oraz oceną dojrzałości naukowej modeli przywódczych.

biogram »

258 ola cislak

dr

Aleksandra Cisłak

Psycholog, UMK. Zajmuje się zagadnieniami hierarchii społecznej, spostrzegania i rozwiązywania konfliktów politycznych oraz psychologią władzy.
biogram »

zerkowska

dr

Marta Żerkowska-Balas

Socjolog, politolog, Uniwersytet SWPS. Zajmuje się badaniem zachowań wyborczych, przywództwem politycznym oraz praktyką i teorią demokracji.
biogram »

kasianiuk

dr

Krzysztof Kasianiuk

Politolog, Instytut Polityk Publicznych Collegium Civitas. W badaniach zorientowany interdyscyplinarnie i systemowo-cybernetycznie.
biogram »

258 wlodzimierz swiatek

dr

Włodzimierz Świątek

Psycholog. Zajmuje się badaniem procesów i działań przywódczych z zastosowaniem modelu Leadership in Action.
biogram »

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
pok. N232 (II piętro)

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Badań nad Przywództwem
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
e-mail: icrl@swps.edu.pl