logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi prowadzi badania na temat relacji międzyludzkich w społeczeństwie oraz w mniejszych grupach: w zespołach i organizacjach, partiach politycznych, instytucjach publicznych jak urzędy i ośrodki zdrowia, szkołach, w społecznościach wirtualnych, a także w grupach wspólnej tożsamości np. narodowej, płci czy światopoglądu.

Analizuje determinanty, mechanizmy i konsekwencje relacji społecznych, przyglądając się takim zagadnieniom, jak efektywność działań grup, wzajemna życzliwość, identyfikowanie się z własną grupą i dobrostan jej członków, komunikowanie się z innymi.

Cele badawcze

Centrum stawia sobie za cel lepsze zrozumienie prawidłowości życia społecznego i relacji w grupach, a także identyfikowanie rozwiązań, które można zastosować w praktyce, aby te relacje uczynić lepszymi.

Aktualnie centrum realizuje projekty badawcze poświęcone następującej problematyce: identyfikacja grupowa (kiedy silna identyfikacja z grupą jest korzystna, a kiedy szkodzi grupie), zjawisko naśladownictwa (kiedy i dlaczego ludzie naśladują innych oraz jakie ma to skutki), problem postaw wobec szczepień (z czego wynika polaryzacja postaw wobec szczepień i czy można je zmienić), oddziaływanie stereotypów na wykonywanie zadań (jak stereotypy wpływają na nasze wyniki w szkole i w pracy), codzienna życzliwość (dlaczego ludzie są dla siebie życzliwi lub nieżyczliwi i jakie są tego konsekwencje).

Badania podstawowe i aplikacyjne

Centrum prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i aplikacyjne. Wyniki badań mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w organizacjach biznesowych i non-profit (ośrodki edukacyjne, partie polityczne, NGOs), w rozumieniu zachowań konsumenckich czy projektowaniu interwencji i polityk społecznych.

Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi współpracuje z organizacjami biznesowymi (w zakresie diagnozy identyfikacji pracowników z organizacją, relacji w pracy i zaangażowania pracowników), a także rządowymi (w zakresie oddziaływań ukierunkowanych na zatrzymanie niebezpiecznego trendu spadku zaufania do naukowców i badań naukowych, np. do badań medycznych i lekarzy).

Pracownicy Centrum

258 aleksandra cislak-wojcik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Cisłak-Wójcik

psycholog, zajmuje się zagadnieniami hierarchii społecznej, spostrzegania i rozwiązywania konfliktów politycznych oraz psychologią władzy

biogram »

258 wojciech kulesza

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Wojciech Kulesza

psycholog społeczny, zajmuje się zjawiskiem mimikry, jego zainteresowania badawcze koncentrują się także na zagadnieniach psychologii miłości
biogram »

Znalezione obrazy dla zapytania Dr Sylwia Bedyńska SWPS

dr

Sylwia Bedyńska

psycholog, zajmuje się oddziaływaniem stereotypów, prowadzi badania nad zjawiskiem zagrożenia stereotypem
biogram »

258 wojciech kulesza

dr

Olga Białobrzeska

psycholog społeczna, prowadzi badania na temat roli wspólnotowości w życiu człowieka
biogram »

Studenci i doktoranci współpracujący z Centrum

mgr Justyna Bąba – absolwentka edytorstwa na Wydziale Filologicznym UJ oraz psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie SWPS, stypendystka Szkoły Doktorskiej
mgr Paweł Muniak – psycholog społeczny, doktorant, zajmuje się wpływem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem mimikry oraz efektu kameleona

Współpracownicy

prof. dr hab. Dariusz Doliński, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
prof. Tamar Saguy Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, Uniwersytet SWPS w Sopocie
dr hab. Michał Parzuchowski, Uniwersytet SWPS w Sopocie
dr Aleksandra Cichocka, University of Kent
dr Magdalena Formanowicz, University of Surrey
dr Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, Centralny Instytut Ochrony Pracy

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi
Wydział Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS
e-mail: cbrs@swps.edu.pl