logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

Idea

Współczesna psychologia społeczna jest niebywale zaawansowaną metodologicznie i statystycznie nauką – poszukuje odpowiedzi na wiele pytań, szuka niebanalnych wyjaśnień pomagających nam zrozumieć ludzkie decyzje i zachowania. W poszukiwaniu coraz to nowych i bardziej wyrafinowanych metod często zapominamy, że najlepszym sposobem na sprawdzenie naukowej hipotezy jest znany metodologii badań od lat eksperyment. Nie rezygnując z zaawansowanych metod, członkowie Centrum koncentrują się na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad zachowaniami ludzi.

Cele i zadania

Członkowie centrum prowadzą szereg wspólnych projektów naukowych. Poniżej przykładowe inicjatywy, eksplorujące różne linie badań:

 • wpływ społeczny w kontekście paradygmatu badania Milgrama;
 • strategie wpływu społecznego;
 • związek warunków atmosferycznych z przestępczością, zachowaniami moralnymi;
 • kłamstwo i jego uwarunkowania;
 • łańcuchowe zmiany zachowań, zachowania kompensacyjne;
 • moralne podstawy wegetarianizmu;
 • the question-behavior effect, the voter’s effect;
 • uwarunkowania i konsekwencje ostracyzmu i bullyingu (mobbingu);
 • potrzeba sensu i jej konsekwencje.

Pracownicy

258 dariusz dolinski

prof. dr hab.

Dariusz Doliński

kierownik centrum
psycholog społeczny, zajmuje się technikami wywierania wpływu na ludzi oraz zagadnieniami posłuszeństwa wobec autorytetu

biogram »

258 katarzyna byrka new

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

psycholog społeczny, prowadzi badania z obszaru psychologii środowiskowej i zdrowia, interesuje się rozbieżnością pomiędzy postawami ludzi a ich zachowaniami
biogram »

258 tomasz grzyb aktualne

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Tomasz Grzyb

psycholog społeczny, interesuje się metodologią badań psychologicznych, markietingiem i nowymi technologiami
biogram »

258 malgorzata gamian wilk

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Małgorzata Gamian-Wilk

psycholog społeczny, interesuje się problematyką wykluczenia społecznego, mobbingiem, psychologią wpływu społecznego i uwarunkowaniami uległości
biogram »

 

258 katarzyna cantarero

dr

Katarzyna Cantarero

psycholog, interesuje się moralnością, kłamstwem oraz potrzebą sensu
biogram »

258 aleksandra niemyjska

dr

Aleksandra Niemyjska

psycholog, interesuje się relacjami paraspołecznymi, bada mechanizmy zachowań życzliwych wobec zwierząt
biogram »

Projekty

Projekty prowadzone obecnie

 • Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama
  Okres trwania projektu: 2018 – 2021
  Kierownicy projektu: prof. Dariusz Doliński, dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS
 • Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową
  Okres trwania projektu: 2017-2019
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS (w konsorcjum z Politechniką Wrocławską)
 • Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów
  Okres trwania projektu: 2015-2019
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA

 

 

 

Projekty zakończone w ostatnich latach

 • Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach
  Okres trwania projektu: 2015-2018
  Kierownik projektu: dr Aleksandra Niemyjska
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA
 • Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje
  Okres trwania projektu: 2015 -2018
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: FUGA
 • Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne
  Okres trwania projektu: 2013-2017
  Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS
 • Indywidualne źródła mobbingu w miejscu pracy w ramach zintegrowanego modelu mobbingu: charakterystyka osób poddawanych mobbingowi
  Okres trwania projektu: 2014-2017
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA
 • Eksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej - metodologia, etyka, praktyka
  Okres trwania projektu: 2013 -2015
  Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: FUGA
 • The spillover effect in environmental and health domains
  Okres trwania projektu: 2011 -2014
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Program: POMOST
 • Międzykulturowe różnice w dopuszczalności kłamstwa w świetle teorii podstaw moralnych
  Okres trwania projektu: 2011 -2014
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: PRELUDIUM
 • Antropologia kłamstw życia codziennego
  Okres trwania projektu: 2012 -2013
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Program: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Wpływ społeczny mechanizmy psychologiczne
  Okres trwania projektu: 2010-2013
  Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Attitudes toward social groups within Campbell’s paradigm
  Okres trwania projektu: 2010 -2011
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Program: Iuventus Plus

 

 

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS, 
Wydział Psychologii we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b,
53-238 Wrocław

Kontakt

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi
II Wydział Psychologii
e-mail: sbrc.wroclaw@swps.edu.pl