logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z Chinami, realizuje badania z zakresu współczesnych przemian Azji Wschodniej, organizuje konferencje i sympozja naukowe, prowadzi studia azjatyckie. Z okazji zaplanowanej na czerwiec wizyty Prezydenta ChRL Xi Jinpinga, Chińska Grupa Wydawnictw Międzynarodowych zaproponowała utworzenie na Uniwersytecie SWPS pierwszego na świecie Centrum Książki Chińskiej. To nowa chińska inicjatywa zaoferowana po raz pierwszy zagranicznej uczelni. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 14 czerwca w gmachu Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Podpisanie umowy

Na uroczyste podpisanie umowy przybyła do nas delegacja chińska. Spotkanie to było okazją do rozmowy o szerszej współpracy polsko-chińskiej.

W uroczystości ze strony chińskiej uczestniczyli:

 • Pan Guo Weimin – Wiceprezes Biura Informacji Rządu ChRL w randze Wiceministra Rządu Centralnego;
 • JE Xu Jian – Ambasador ChRL w Warszawie;
 • Pan Lu Cairong – Wiceprezes Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych;
 • Pan Jiang Yonggang – Dyrektor generalny Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych;
 • Pan Xu Bu – Prezes Foreign Languages Press;
 • Pan Yu Tao – Prezes China Pictorial.

Po stronie polskiej udział wzięki:

 • prof. Andrzej Eliasz – Rektor Uniwersytetu SWPS;
 • prof. Teresa Gardocka – Prorektor ds. współpracy miedzynarodowej;
 • prof. Krzysztof Gawlikowski – Dyrektor Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej;
 • dr Paweł Kowalski – Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej;
 • Radosław Stanczewski – Koordynator projektów międzynarodowych

oraz zaproszeni goście, w tym Juliusz Szymczak-Gałkowski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz przedstawiciel Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Każda wielka cywilizacja opiera się na księgach, dla niej kluczowych. W przypadku Chin tradycja ksiąg i ich studiowania odgrywała fundamentalną rolę. Dlatego założenie takiego centrum książki ma oczywiście wymiar praktyczny, ale także symboliczny...

prof. Krzysztof Gawlikowski


Pierwsze Centrum Książki Chińskiej

– To duże wydarzenie – powstaje pierwsze na świecie Centrum Książki Chińskiej pod patronatem Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych.  Zostanie stworzone na bazie istniejącej w Uniwersytecie SWPS biblioteki azjatyckiej. Uczelnia przez okres pięciu lat będzie dostawała ok. 300 publikacji rocznie dotyczących problematyki chińskiej – mówi prof. Tersesa Gardocka, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. – Cieszymy się, że nasze stosunki z chińskimi uczelniami i władzami w Pekinie tak dobrze się rozwijają – dodaje.

– Jak sądzę, w Pekinie doceniono nasze Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej jako ośrodek badawczy, a także nową formę kształcenia studentów: nowoczesną sinologię. Zapewne dlatego będziemy dysponowali pierwszym na świecie Centrum Książki Chińskiej – komentuje prof. Krzysztof Gawlikowski. – Każda wielka cywilizacja opiera się na księgach, dla niej kluczowych. W przypadku Chin tradycja ksiąg i ich studiowania odgrywała fundamentalną rolę. Dlatego założenie takiego centrum książki ma oczywiście wymiar praktyczny, ale także symboliczny, gdyż udostępnia naszym studentom czytelnikom zarówno publikacje o współczesnych Chinach, jak też o kulturze chińskiej, włączając dzieła klasyczne. To znacząco wzbogaci nasz chiński księgozbiór, który konsekwentnie rozbudowujemy – dodaje. 

Księgozbiór Orientalistyczny na Uniwersytecie SWPS

Dział orientalistyczny rozwija się pod opieką merytoryczną Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Obecnie liczy około 18 tys. książek i czasopism obejmujących tematyką wszystkie dziedziny wiedzy o krajach Azji Wschodniej – historię, stosunki polityczne i gospodarcze, życie społeczne, kulturę, sztukę, etnografię, religię i filozofię, a także literaturę piękną, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo.

Czytelnicy znajdą tam również podręczniki do nauki języków orientalnych.

Publikacje w języku chińskim oraz te w innych językach związane z tematyką Kraju Środka stanowią już ponad 60% całego księgozbioru. więcej o księgozbiorze orientalistycznym »

Współpraca z Chinami 

Współpracujemy z wieloma uczelniami z rejonu Azji Wschodniej, w tym chińskimi: Capital Normal University w Pekinie czy Chongqing University of Technology, a od niedawna także z Chińskim Uniwersytetem Ludowym z Pekinu. W 2013 roku uruchomiliśmy kierunek Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia, który przygotowuje studentów do podjęcia skutecznej współpracy z Azjatami w sferze administracji, organizacji międzynarodowych i biznesu. Obecnie na tym kierunku kształcimy ponad 100 studentów.

Chińczycy są jedną z najliczniejszych narodowości (po Rosjanach, Ukraińcach i Turkach) wśród studentów zagranicznych Uniwersytetu SWPS. Mamy kilkudziesięciu absolwentów oraz 110 studentów (59 na studiach licencjackich i magisterskich, 17 w ramach wymiany międzynarodowej i 34 w ramach Preparatory Schools).

myFlickr

Materiały Katedry Studiów Azjatyckich

Zakład Studiów Azjatyckich 20-01-2019

“20 Once Again” jest to Chińska komedia z 2015 roku

“20 Once Again” jest to Chińska komedia z 2015 roku. Reżyserem jest względnie młody, bo 37 letni, Leste Chen. Udało mu się całkowicie wykorzystać potencjał filmu i dodać do komedii głębię...

Czytaj więcej

Zakład Studiów Azjatyckich 20-01-2019

Pokaz filmu w Ambasadzie ChRL

13 grudnia 2018 roku ambasada ChRL zaprosiła studentów naszej uczelni kierunku Studiów Azjatyckich oraz anglistyki z językiem chińskim na pokaz filmu w Ambasadzie. Był to film chiński z 2015 roku...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-06-2016

Zapomniane karty z historii najnowszych stosunków polsko-chińskich

Choć Polska  leży daleko od Chin nasze związki wzajemne były o wiele bardziej znaczące dla Polski niż można by sądzić. W związku z planowaną wizytą Prezydenta ChRL Xi Jinpinga w...

Czytaj więcej

Zakład Studiów Azjatyckich 04-06-2016

Charakter i dynamika „reform Deng Xiaopinga”

Przemiany zachodzące w Chinach od końca lat 70. XX w., umownie określane zazwyczaj jako „reformy Deng Xiaopinga”, doprowadziły do bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego tego kraju i jego modernizacji w skali...

Czytaj więcej

Zakład Studiów Azjatyckich 04-06-2016

Rok 1956: Chiny a polski Październik

25 lutego 1956 roku I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow na XX zjeździe tej partii wygłosił swój bulwersujący tajny referat o działalności Stalina. Bezpośrednio nie odnosił...

Czytaj więcej

Zakład Studiów Azjatyckich 02-06-2016

Miejsce Chin w bloku komunistycznym przed Październikiem 1956 roku

Perspektywa sześćdziesięciu lat, jakie upłynęły od wydarzeń październikowych w Polsce pozwala z dużym prawdopodobieństwem zrekonstruować stanowisko przywódców chińskich wobec wydarzeń, jakie miały miejsce w relacjach polsko-sowieckich przed i bezpośrednio po...

Czytaj więcej

Zakład Studiów Azjatyckich 02-06-2016

Nowa polityka zagraniczna prezydenta Chin Xi Jinpinga

W współczesnym świecie wstrząsanym kryzysem gospodarczym, konfliktami i napięciami, stale rośnie rola regionu Azji i Pacyfiku. Dostrzegalna jest też coraz istotniejsza rola Chin jako mocarstwa wpływającego na kształt sytuacji w...

Czytaj więcej

Zakład Studiów Azjatyckich 01-06-2016

ChRL a ruch reform w Polsce: z historii stosunków chińsko-polskich

Choć Polska leży daleko od Chin nasze związki wzajemne były o wiele bardziej znaczące dla Polski niż można by sądzić. W związku z planowaną wizytą Prezydenta ChRL Xi Jinpinga w...

Czytaj więcej