logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy na temat podstawowych prawidłowości dotyczących zachowania, z głównym naciskiem na dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji przez ludzi. Badania podstawowe przeprowadzane w Centrum skupiają się na badaniu i wyjaśnianiu zachowania człowieka w różnych kontekstach środowiskowych. W tym celu korzystamy z narzędzi i metod nie tylko psychologii behawioralnej, czy kontekstualnej nauki o zachowaniu, lecz także psychologii poznawczej oraz neuronauki. Skupiamy się na badaniach podstawowych z zakresu ekonomii behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dyskontowania i wyceny dóbr, którym towarzyszą różnego rodzaju koszty.

Szukasz współpracy z naukowcami? Chciałbyś realizować projekty aplikacyjne? Zapraszamy do kontaktu!

Decisionlab

Nasz zespół

258 wojciech bialaszek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Wojciech Białaszek

kierownik centrum
Zajmuje się analizą zachowań oraz badaniem wpływu czasu i niepewności na proces podejmowania decyzji.
biogram »

258 pawel ostaszewski

prof. dr hab.

Paweł Ostaszewski

Specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie.
biogram »

Joanna Dudek

dr

Joanna Dudek

Jej zainteresowania obejmują mindfulness, terapie trzeciej fali, jakość życia w chorobach przewlekłych oraz zaburzenia odżywiania.

someone

mgr

Przemysław Marcowski

doktorant na Wydziale Psychologii w Warszawie

someone

mgr

Jakub Krawiec

doktorant na Wydziale Psychologii w Warszawie

someone

 

Szymon Mizak

student Wydziału Psychologii w Warszawie

 

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

 • dr hab. Piotr Zielonka, prof. SGGW
  Współpraca w zakresie badań nad skłonnościami poznawczymi inwestorów oraz w zakresie badań nad heurystyką afektu.
 • dr Przemysław Sawicki (Akademia Leona Koźmińskiego)
  Współpraca w zakresie w zakresie badań nad wpływem uważności na dokonywanie wyborów.
 • mgr Franciszek Ostaszewski
  Współpraca w zakresie badań nad dobrostanem.
 • prof. Steven Lawyer (Idaho State University)
  Współpraca w zakresie badań nad niesystematycznością wyborów międzyokresowych i ryzykownych.
 • dr David Cox (Johns Honpkins School of Medicine)
  Współpraca w zakresie badań podstawowych nad modelowaniem wyborów, w których konsekwencje są jednocześnie odroczone i ryzykowne.

 

Cele i zadania

Głównym polem aktywności Centrum jest praca nad badaniami naukowymi. Koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z następujących obszarów badawczych:

 • Dokonywanie wyboru w warunkach odroczonych i jednocześnie ryzykownych konsekwencji zachowania

Większość badań skupia się na analizowaniu sytuacji wyboru oddzielnie dla decyzji międzyokresowych (związanych z czasem) i oddzielnie dla decyzji ryzykownych. Celem tego obszaru jest analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach jednoczesnego połączenia odroczenia i ryzyka w pojedynczej sytuacji wyboru.

 • Wpływ czynników formalnych i kontroli poznawczej na niesystematyczność wyborów w badaniach nad dyskontowaniem

Głównym celem badań w tym obszarze jest opis wzorców niesystematycznego dyskontowania oraz identyfikacja czynników, które mają wpływ na tego typu zachowanie. Oprócz formalnych charakterystyk decyzji, w badaniach bierzemy pod uwagę charakterystyki procesów kontroli poznawczej, a głównie funkcji zarządczych uwagi.

 • Rola uważności w podejmowaniu decyzji międzyokresowych i ryzykownych

W tym projekcie badawczym staramy się pokazać wpływ uważności indukowanej bodźcami wizualnymi lub bodźcami w postaci dźwiękowej na dokonywanie wyborów ryzykownych i międzyokresowych. Prowadzimy także systematyczne badania nad relacją między kompetencjami w zakresie uważności i elastyczności psychologicznej a subiektywną wartością nagród wymagających wysiłku.

 • Heurystyka afektu – badania wśród pracowników przemysłu górniczego

Celem projektu jest zbadanie heurystyki afektu, czyli zależności pomiędzy spostrzeganymi korzyściami a oceną ryzyka wśród górników i pracowników ochrony.

 • Neurobehawioralna specyfika podejmowania decyzji opartych na wykonywaniu wysiłku

Celem badań w ramach tego projektu jest poznanie matematycznej formy i neuronalnych wskaźników subiektywnej wyceny nagród, których pozyskanie jest związane z wysiłkiem: gdy wysiłek i nagrody występują realnie (sytuacje realne) lub są wyobrażone (sytuacje hipotetyczne), oraz gdy wycena nagrody występuje przed jej otrzymaniem (wysiłek jako koszt) lub po (wysiłek jako inwestycja). Przeprowadzimy dwa badania eksperymentalne: behawioralne i wykorzystujące technikę potencjałów skojarzonych ze zdarzeniem (ERP), mierzonych za pomocą elektroencefalografii (EEG).

 • Inklinacje poznawcze inwestorów

Celem projektu jest zbadanie istnienia inklinacji poznawczych wśród inwestorów giełdowych w domenie analizy technicznej.

 • „Nudging” – dlaczego działa i co leży u jego podstaw? Rola opcji domyślnych tworzących architekturę wyboru w badaniach nad dyskontowaniem

Celem planowanych badań jest zbadanie, jak opcje domyślne wpływają na zachowania w domenie zdrowia, środowiska i oszczędzania nie tylko z perspektywy zysków, lecz także strat w wyborach odroczonych jak i przyspieszonych. Badania na temat opcji domyślnych w kontekście dyskontowania są nowym nurtem. Zbadanie roli opcji domyślnych w dyskontowaniu może przełożyć się na stworzenie programów analogicznych do np. Pracowniczych Planów Kapitałowych, w domenie prewencji zdrowia czy utrzymywania postaw ekologicznych.

 • Prokrastynacja w ujęciu badań nad dokonywaniem wyboru

 

Wybrane publikacje

Książki i artykuły

 • Cox, D.J., Sosine, J., & Dallery, J. (accepted). Application of the matching law to pitch selection in professional baseball. Journal of Applied Behavior Analysis.
 • Cox, D.J., & Dallery, J. (2016). Effects of delay and probability combinations on discounting in humans. Behavioural Processes, 131, 15-23. doi: 10.1016/j.beproc.2016.08.002
 • Białaszek, W., Bakun, P., McGoun, E., & Zielonka, P. (2016). Standing in Your Peer’s Shoes Hurts Your Feats: The Self-Others Discrepancy in Risk Attitude and Impulsivity. Frontiers in Psychology, 7.
 • Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Marcowski, P. (in press). Positive Time Preference for Monetary Sequences of Rewards: the Role of Temporal Spacing. Studia Psychologiczne.
 • Białaszek, W., Gaik, M., McGoun, E., & Zielonka, P. (2015). Impulsive people have a compulsion for immediate gratification—certain or uncertain. Frontiers in Psychology, 6.
 • Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2012). Discounting of sequences of delayed rewards of different amounts. Behavioural Processes, 89(1), 39-43.
 • Ostaszewski, P., & Bialaszek, W. (2010). Probabilistic discounting in “certain gain–uncertain loss” and “certain loss–uncertain gain” conditions. Behavioural Processes, 83(3), 344-348.

Wystąpienia na konferencjach

 • Cox, D.J., & Dallery, J. (May, 2016). Toward a Method for Measuring the Influence of Multiple Outcomes on Discounting. Association for Behavior Analysis International Annual Conference. Chicago, IL.
 • Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Towards a Mathematical Description of Similarities and Differences in Physical and Cognitive Effort Discounting. Poster presentation at: “Society for Neuroeconomics Annual Convention 2016”, Berlin, Germany, August 28-31, 2016.
 • Białaszek, W., & Marcowski, P. (2016). The Uncertain Future: Amount Dependent Risk Inherent in Delay. Oral presentation at: “Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention 2016”, Chicago, IL, USA, May 29-31, 2016 r.
 • Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Brave the Pain but Savor the Pleasure? Empirical-Normative Discrepancies in Preferences for Single Outcomes of Losses and Sequences of Gains. Poster presentation at: “Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention 2016”, Chicago, IL, USA, May 29-31, 2016.
 • Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Another Perspective on the Magnitude Effect: Not Only the Value of a Single Outcome, but Also the Number of Payoffs Matters. Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.
 • Swebodziński, B., Ostaszewski, P., & Białaszek, W. (2016). Is the Size Important? Not after Frontal Lobe Damage. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.
 • Białaszek, W. i Marcowski, P., & Ostaszewski, P. (2016). Frame the Small and Reflect the Large: Differential Effects of Amount on Reflection and Framing Effects in Probability Discounting. Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.
 • Losee, J., & Cox, D.J. (November, 2015). Discounting and Decision Making Under Hurricane Threat. Society for Judgment and Decision Making Annual Conference. Chicago, IL.
 • Marcowski, P., & Białaszek, W. (2015). Delayed and Uncertain Gains are Worth More Than Their Probable and Delayed Equivalents. Poster presentation at: “Neurocomputational Approaches to Decision Making: From Perception to Social Cognition”, Nijmegen, The Netherlands, August 14, 2015.
 • Flint, R.W., Jr., Marcowski, P., French, R., Karow, M., & Mosher, M. (2015). Effects of Glucose on Cognitively Demanding Memory Tasks. Poster presentation at: “5th International Max Planck Research School NeuroCom”, Leipzig, Germany, July 14, 2015.
 • Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2015). Physical and Cognitive Effort Discounting: Tests of Discounting Models. Poster presented at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, San Antonio, TX, USA, May 22-26, 2015.

Kontakt

DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pokój N209
03-815 Warszawa

Kontakt

Kierownik Centrum: dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: wbialaszek@swps.edu.pl