logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
 

W Laboratorium Neuronauki Emocji przeprowadzamy badania eksperymentalne z zakresu neuronauki poznawczej i neuronauki emocji. Wykorzystując metodę potencjałów wywołanych, analizujemy aktywność mózgowia podczas wykonywania zadań angażujących procesy poznawcze i emocjonalne. W aktualnie realizowanych projektach poszukujemy związków pomiędzy deficytami w zakresie regulacji emocji i funkcji wykonawczych oraz predyktorów rozwoju prokrastynacji i uzależnienia od technologii.

Badania i projekty

Aktualnie nasze laboratorium prowadzi projekty:

Pracownicy Laboratorium

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

Kierownik Laboratorium
psycholog, zajmuje się problematyką neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjami pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi

258 Julia Bączek 1

mgr

Julia Bączek

psycholożka

Stanislaw karkosz

mgr

Stanisław Karkosz

kognitywista

mgr

Marta Krystkowiak-Kowalska

neurobiolog

Anna Niklas

mgr

Anna Niklas

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Ewa Wiwatowska

mgr

Ewa Wiwatowska

psycholożka

Stażyści

Bernadeta Czerniejewska
Dominik Czajeczny

 


Wyposażenie

W Laboratorium Neuronauki Emocji zajmujemy się przeprowadzaniem badań eksperymentalnych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu EEG, który umożliwia pomiar elektrycznej aktywności mózgowia, jak również rejestrację dodatkowych sygnałów fizjologicznych, w tym czynności elektrycznej mięśni i pracy serca.

Wykorzystanie okulografu pozwala na śledzenie ruchów gałek ocznych oraz punktów fiksacji wzroku. Do projektowania eksperymentów wykorzystujemy powszechnie stosowane programy E-Prime, Presentation i Inquisit. Dane neurofizjologiczne analizujemy z wykorzystaniem środowiska Matlab.

Sprzęt, z którego korzystamy:

  • System do rejestracji EEG firmy Brain Products, wyposażony w komplet 64 elektrod wraz z dwoma kompatybilnymi czepkami oraz wzmacniaczem actiChamp, umożliwiający dodatkowy pomiar sygnału EMG, EKG i EOG;
  • Elektrookulograf Tobi X60 umożliwiający pomiar ruchu gałek ocznych;
  • Elektrokardiogram BSL MP45 firmy Biopack.

Popularyzacja badań

Nasz zespół współpracuje przy organizacji Tygodnia Mózgu i warsztatów podczas Dnia z Psychologią.

Dzień Mózgu: https://www.swps.pl/warszawa/aktualnosci/15363-dzien-mozgu-2017

Oferty pracy i stażu

Interesują Cię badania z wykorzystaniem technik neuroobrazowania? Chciałabyś/chciałbyś zdobyć doświadczenie w pracy badawczej? Oferujemy możliwość realizacji stażu lub praktyk studenckich w Laboratorium Neuronauki Emocji. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres jmichalowski@swps.edu.pl

Partnerzy

Współpracujemy z następującymi placówkami i zespołami badawczymi:

logotypy

Kontakt

Laboratorium Neuronauki Emocji
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
e-mail: jmichalowski@swps.edu.pl