logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

W Laboratorium Neuronauki Emocji przeprowadzamy badania eksperymentalne z zakresu neuronauki poznawczej i neuronauki emocji. Wykorzystując metodę potencjałów wywołanych, analizujemy aktywność mózgowia podczas wykonywania zadań angażujących procesy poznawcze i emocjonalne. W aktualnie realizowanych projektach poszukujemy związków pomiędzy deficytami w zakresie regulacji emocji i funkcji wykonawczych oraz predyktorów rozwoju prokrastynacji i uzależnienia od technologii.

Badania i projekty

Aktualnie nasze laboratorium prowadzi projekty:

  • Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego
  • Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji
  • Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań – przejdź do strony grantu »

Pracownicy Laboratorium

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

Kierownik Laboratorium
psycholog, zajmuje się problematyką neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjami pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi

258 Julia Bączek 1

mgr

Julia Bączek

psycholożka

Stanislaw karkosz

mgr

Stanisław Karkosz

kognitywista

Marta Krystkowiak-Kowalska

mgr

Marta Krystkowiak-Kowalska

neurobiolog

Ewa Wiwatowska

mgr

Ewa Wiwatowska

psycholożka

 

Stażyści

Magdalena Pietruch

 

Magdalena Pietruch

kognitywistka

Karol Dybowski

 

Karol Dybowski

psycholog

Pola Wysoczańska

 

Pola Wysoczańska

psycholożka

Paulina Stodolna

 

Paulina Stodolna

studentka psychologii

Kinga Dutkiewicz

 

Kinga Dutkiewicz

studentka psychologii

Aleksandra Chmielarska

 

Aleksandra Chmielarska

studentka psychologii


Wyposażenie

W Laboratorium Neuronauki Emocji zajmujemy się przeprowadzaniem badań eksperymentalnych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu EEG, który umożliwia pomiar elektrycznej aktywności mózgowia, jak również rejestrację dodatkowych sygnałów fizjologicznych, w tym czynności elektrycznej mięśni i pracy serca.

Wykorzystanie okulografu pozwala na śledzenie ruchów gałek ocznych oraz punktów fiksacji wzroku. Do projektowania eksperymentów wykorzystujemy powszechnie stosowane programy E-Prime, Presentation i Inquisit. Dane neurofizjologiczne analizujemy z wykorzystaniem środowiska Matlab.

Sprzęt, z którego korzystamy:

  • System do rejestracji EEG firmy Brain Products, wyposażony w komplet 64 elektrod wraz z dwoma kompatybilnymi czepkami oraz wzmacniaczem actiChamp, umożliwiający dodatkowy pomiar sygnału EMG, EKG i EOG;
  • Elektrookulograf Tobi X60 umożliwiający pomiar ruchu gałek ocznych;
  • Elektrokardiogram BSL MP45 firmy Biopack.

Popularyzacja badań

Nasz zespół współpracuje przy organizacji Tygodnia Mózgu i warsztatów podczas Dnia z Psychologią.

Dzień Mózgu: https://www.swps.pl/warszawa/aktualnosci/15363-dzien-mozgu-2017

Oferty pracy i stażu

Interesują Cię badania z wykorzystaniem technik neuroobrazowania? Chciałabyś/chciałbyś zdobyć doświadczenie w pracy badawczej? Oferujemy możliwość realizacji stażu lub praktyk studenckich w Laboratorium Neuronauki Emocji. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres jmichalowski@swps.edu.pl

Partnerzy

Współpracujemy z następującymi placówkami i zespołami badawczymi:

logotypy

Kontakt

Laboratorium Neuronauki Emocji
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
e-mail: jmichalowski@swps.edu.pl