logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik MałgorzatapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?Komisja EuropejskaKirwil LucynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and SafetyKomisja EuropejskaKirwil LucynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children's Safe Use of the Internet and New MediaKomisja EuropejskaKirwil LucynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak RomanpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero Katarzynanauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski SylwiuszpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj KonradpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński Włodzimierznauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski Łukasznauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba MariuszpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz BorysławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak RomanpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik MałgorzatapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Dorotanauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
TEMPEST: Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowejKomisja EuropejskaŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz Piotrnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz PiotrpsychologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński RafałpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska JoannapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska Joannanauki prawneWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska EwapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka AnnapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski Radosławnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak AleksandrapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz RobertpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska AleksandrapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska JustynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierównościNarodowe Centrum NaukiSamson KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz LeszekfilozofiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz Dorotanauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz DorotafilozofiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak Mareknauki prawneWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska OlgapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny JacekpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska AgatapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska MarlenapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków AgatapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Strategiczna vs intuicyjna współpraca. „Szybkie” i „wolne” style kooperacji, a podejmowanie decyzji moralnych.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś ŁukaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Poczucie winy sprzyja pozytywnemu klimatowi społeczno-emocjonalnemu w klasie szkolnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś ŁukaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann KlaushistoriaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz IzabelapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny JacekpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim Agnieszkanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
BAZA FILMÓW EMOCJONALNYCH. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak PamelapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński JerzypsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjachNarodowe Centrum NaukiJabłońska MagdalenapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik Mikołajnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka Marcinnauki prawneWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Ustawa 2.0 – Założenia system szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski Hubertnauki prawneWydział Prawa
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu sięFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday AnnapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantanero KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska JoannapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalneNarodowe Centrum NaukiTraczyk JakubpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik Joannanauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoFuławka KamilpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowegoNarodowe Centrum NaukiSmoktunowicz EwelinapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś ŁukaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode Danutanauki prawneWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wpływ nastawienia na oceny moralneFundacja na rzecz Nauki PolskiejWojciszke BogdanpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnegoNarodowe Centrum NaukiPłońska DagmarapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowychNarodowe Centrum NaukiBiałaszek WojciechpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Pojęcie normy w seksuologiiNarodowe Centrum NaukiGrunt-Mejer KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska BeatapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska JustynapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski WojciechpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz AgatapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska Annanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska Annanauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarówNarodowe Centrum NaukiKornacka MonikapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska Agnieszkanauki socjologiczneWydział Zamiejscowy w Sopocie
Wpływ mediów na postawy polityczneNarodowe Centrum NaukiWenzel Michałnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat KamilapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniemNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Med-Stres: Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz EwelinapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutSzczygieł DorotapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutSzczygieł DorotapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Predykcyjna rola pozytywnych emocji...Narodowe Centrum NaukiRogala AnnapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznegoNarodowe Centrum NaukiPiotrowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Edukacji NarodowejSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagładyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamekonomia i finanseWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagładyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamnauki o zarządzaniu i jakościWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach PolekNarodowe Centrum NaukiPustułka Paulanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i LitwyNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznegoNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowejNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacjiNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi Narodowe Centrum Badań i RozwojuŻerkowska-Balas Martanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoGodzic Wiesławnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening funkcji wykonawczych w terapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnychNarodowe Centrum NaukiWasielewski JarosławpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec RwandyPolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiBachmann KlaushistoriaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoLenda DominikpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowychNarodowe Centrum NaukiGolec de Zavala AgnieszkapsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planówNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Historia kultury popularnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiFiliciak Mirosławnauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznychMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywności sieci czołowo-ciemieniowej na pojemność pamięci u osób młodych i w podeszłym wieku w oparciu o zaawansowaną analizę czynności elektrycznej mózguNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusomNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaII Wydział Psychologii we Wrocławiu
Interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciałaFundacja na rzecz Nauki PolskiejKwaśnicka DominikapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądachNarodowe Centrum NaukiSweklej JoannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcjiNarodowe Centrum NaukiOlszanowski MichałpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcjiNarodowe Centrum NaukiHanczakowski MaciejpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnegoNarodowe Centrum NaukiBocian KonradpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunkturyNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?Narodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczneNarodowe Centrum NaukiDoliński DariuszpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczneNarodowe Centrum NaukiBednarek HannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózguNarodowe Centrum NaukiKowalczyk NataliapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partnerNarodowe Centrum NaukiKroemeke AleksandrapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewanauki o sztuceWydział Psychologii w Warszawie
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewanauki o kulturze i religiiWydział Psychologii w Warszawie
Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznychNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley Benjaminnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley Benjaminnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwoleniaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwoleniaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Dorotanauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Efektywność polityk służących zmianie stylu życia – Sieć Ewaluacji PolitykNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w HongkonguNarodowe Centrum NaukiFelczak Mateusznauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie Narodowe Centrum NaukiOsowiecka MałgorzatapsychologiaUniwersytet SWPS
Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowymNarodowe Centrum NaukiKuś JakubpsychologiaUniwersytet SWPS
Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złościNarodowe Centrum NaukiKozłowska AgatapsychologiaUniwersytet SWPS
Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboruNarodowe Centrum NaukiMarcowski PrzemysławpsychologiaUniwersytet SWPS
Zgoda jako zdarzenie prawa pracyNarodowe Centrum NaukiLewandowicz-Machnikowska Monikanauki prawneWydział Prawa i Komunikacji Społecznje we Wrocławiu
Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19Narodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Psychologii we Wrocławiu
Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistycznyNarodowe Centrum NaukiBojanowska AgnieszkapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie