Tak
Nie
dr
Michał Boni
czarny

dr

Michał Boni

Wydział Projektowania w Warszawie
adiunkt w Katedrze Informatyki