Tak
Nie
dr hab. inż., prof. Uniwersytetu SWPS
Stanisław Jankowski
czarny

dr hab. inż., prof. Uniwersytetu SWPS

Stanisław Jankowski

Wydział Projektowania w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Informatyki

Profil naukowy