Tak
Tak
dr
Magdalena Zmysłowska
czarne

dr

Magdalena Zmysłowska

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, adwokat. Naukowo zajmuje się prawem handlowym, prawem rynków kapitałowych i prawem prywatnym. Współpracownik kancelarii CMS.

Autorka licznych książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych, m.in: razem z P. Mazurem Odpowiedzialność przebijająca, 2019, Instrumenty prawa spółek wykorzystywane przez Skarb Państwa w celu zagwarantowania sobie kontroli operacyjnej nad spółką publiczną, w: Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, red. A. Kidyba, 2015, Zasada „one share – one vote” i odstępstwa od tej zasady w spółkach publicznych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w: Szczególne konstrukcje spółek w obrocie gospodarczym. Swoboda w kształtowaniu stosunku spółki i grup spółek, red. M. Zych, 2013, Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej w świetle regulacji państw Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/11.

Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego w 2018 r. oraz I Nagrody „Przegląd Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego w 2012 r.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa prywatnego, prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa nowych technologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • prawo rynków kapitałowych,
 • crowdfunding
 • delisting
 • wezwania
 • obowiązki informacyjne
 • rozporządzenie MAR
 • transakcje M&A

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni