logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Igor Lyubashenko

 

Profil zawodowy

Politolog, specjalista z zakresu stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej