logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Łukasz Lach

 

Profil zawodowy

Psycholog, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii różnic indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem moderatorów relacji cecha-zachowanie