logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Dorota Płuchowska

 

Profil zawodowy

Praca zespołowa, doradztwo, ewaluacja projektów, komunikacja interkulturowa