Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

O studiach

Kierunek „Przypadki kliniczne w neuropsychologii” odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Jest dostępny wyłącznie dla psychologów klinicznych.

Nasi słuchacze poznają obrazy kliniczne wielu chorób i zaburzeń, w tym ADHD, afazji i choroby Alzheimera. Kładziemy szczególny nacisk na nietypowe objawy oraz subtelne dysfunkcje, stanowiące wyzwanie diagnostyczne. Niezaprzeczalnym atutem programu jest czas poświęcony superwizji grupowej, umożliwiający rozwój praktycznych umiejętności.

Absolwenci wyróżniają się doskonałym przeprowadzaniem diagnostyki neuropsychologicznej, wynikającym z głębokiego zrozumienia roli wywiadu klinicznego oraz elastycznego dostosowywania metodyki badawczej do konkretnego przypadku.

 

Adresaci

Kierunek jest przeznaczony wyłącznie dla aktywnych zawodowo psychologów z doświadczeniem klinicznym. Warunkiem podjęcia studiów jest pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej przedstawienie stosownych procedur diagnostycznych i wniosków z przeprowadzonej diagnozy neuropsychologicznej.

To oferta dla:

 • psychologów klinicznych
 • neuropsychologów
 • absolwentów kierunku podyplomowego „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym”

Dlaczego warto?

 1. Poznasz obrazy kliniczne wielu chorób i zaburzeń, m.in. ADHD, afazji, zespołu pomijania stronnego, choroby Alzheimera, choroby Creutzfeldta-Jacoba, spektrum autyzmu, dysfunkcji po politraumie czy przebytym zakażeniu SARS-CoV-2.
 2. Nauczysz się przeprowadzać precyzyjne badanie neuropsychologiczne dziecka i osoby dorosłej, dostosowując czynności diagnostyczne do konkretnego przypadku.
 3. Skonfrontujesz własne opinie na temat chorych, ich dysfunkcji i zasobów poznawczych z innymi specjalistami. Wykonasz pogłębione studia przypadków swoich pacjentów, które zweryfikują doświadczeni superwizorzy.
 4. Poznasz mechanizmy uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
 5. Zdobędziesz wiedzę na temat różnych metod neuroobrazowania.
 6. Dobrze zrozumiesz rolę badania neuropsychologicznego w diagnozie różnicowej jednostek psychiatrycznych.

Program studiów

Blok tematyczny

Współczesne metody neuroobrazowe

Diagnoza zaburzeń neuropsychologicznych w kontekście badań neuroobrazowych

(25 godz.)

Blok tematyczny

Medyczne aspekty schorzeń i mechanizmy uszkodzeń OUN

Diagnostyka neuropsychologiczna w wybranych schorzeniach OUN

(20 godz.)

Blok tematyczny

Dziecko w badaniu neuropsychologicznym

Problemy funkcjonalnej diagnozy neuropsychologicznej spektrum autyzmu

(8 godz.)

Funkcjonalna diagnoza neuropsychologiczna ADHD

(8 godz.)

Blok tematyczny

Dorosły w badaniu neuropsychologicznym

Przejawy zaburzeń neuropoznawczych i neuropsychiatrycznych po przebytej infekcji Covid-19

(4 godz.)

Neuropsychologiczna ekspresja choroby Creutzfeldta-Jakoba

(4 godz.)

Obraz dysfunkcji poznawczo-behawioralnych po krwotoku mózgowym do tylnej jamy

(5 godz.)

Neurodegeneracja: choroba Alzheimera i otępienie czołowo-skroniowe

(5 godz.)

Obraz dysfunkcji neurokognitywnych i samoświadomości po politraumie

(5 godz.)

Obraz kliniczny afazji

(6 godz.)

Przykłady postępowania diagnostycznego w przypadku operacji neurochirurgicznej z wybudzeniem śródoperacyjnym

(6 godz.)

Profil dysfunkcji neuropsychologicznym w zespołach pomijania stronnego

(8 godz.)

Blok tematyczny

Neuropsychologia w psychiatrii

Badanie neuropsychologiczne w kontekście diagnozy różnicowej jednostek psychiatrycznych

(6 godz.)

Obraz zakłóconych kompetencji neurokognitywnych w przebiegu zaburzeń adaptacyjnych i podejrzenia objawów dysocjacji

(4 godz.)

Blok tematyczny

Superwizja

Superwizja grupowa 1 SEMINARIUM

(46 godz.)

Superwizja grupowa 2 SEMINARIUM

(10 godz.)

Superwizja grupowa 3 SEMINARIUM

(10 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy odbywają się średnio co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Zajęcia realizowane są w formule online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • przygotowanie 2 opisów przypadków z praktyki własnej (z uwzględnieniem planu i przebiegu czynności diagnostycznych, wytworów pacjentów, wniosków z diagnozy)
 • prezentacja przed grupą superwizyjną co najmniej jednego z tych przypadków
 • streszczenie i analiza artykułu badawczego
 • zaliczenie testu wiedzy
 • wykonanie 12 zadań – pytań kontrolnych do opisów przypadków

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni psychologowie i neuropsychologowie.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

 
Joanna Metta-Pieszka
 
specjalista psychologii klinicznej
dr n. hum.
Piotr Markiewicz
dr n. hum.
specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii
 
Katarzyna Patykiewicz
 
psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Krystyna Rymarczyk
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog
dr hab. n. społ.
Dariusz Wieczorek
dr hab. n. społ.
specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje dyplom ukończenia specjalizacji z psychologii klinicznej (I lub II stopień specjalizacji w rozumieniu medycznym, która jest realizowana po ukończeniu magisterskich studiów psychologicznych) lub dyplom ukończenia minimum 2-semestralnych studiów podyplomowych z neuropsychologii klinicznej, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii
 • dyplom ukończenia specjalizacji z psychologii klinicznej (I lub II stopień, specjalizacji w rozumieniu medycznym, która jest realizowana po ukończeniu magisterskich studiów psychologicznych) lub dyplom ukończenia minimum 2-semestralnych studiów podyplomowych z neuropsychologii klinicznej
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii, dyplom ukończenia specjalizacji z psychologii klinicznej (I lub II stopień, specjalizacji w rozumieniu medycznym, która jest realizowana po ukończeniu magisterskich studiów psychologicznych) lub dyplom ukończenia minimum 2-semestralnych studiów podyplomowych z neuropsychologii klinicznej, CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga:

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 850 PLN 8 500 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 000 PLN 8 000 PLN
Zapłać w 1 racie 7 600 PLN 7 600 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 lutego dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.