Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Sobiczewska, Paulina
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paulina Sobiczewska
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
psychologia
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Paulina SobiczewskaKierownik studiów podyplomowych Praktyczna psychologia motywacji. Wykładowca na Wydziale Psychologii w Warszawie
Wąsowicz, Grażyna
Grażyna Wąsowicz
dr hab.
dr Paulina Sobiczewskapsycholog ekonomiczny
Węgrowska-Szukalska, Agnieszka
Agnieszka Węgrowska-Szukalska
 
dr Paulina Sobiczewskapsycholog, wieloletni konsultant ds. rekrutacji i szkoleń, trener
Zajenkowski, Marcin
Marcin Zajenkowski
 
dr Paulina Sobiczewskapsycholog, doktor nauk humanistycznych