logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz pracowników działów lub firm zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie potencjałem pracowników
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

"Studia Zarządzanie Potencjałem Pracowników to doskonały wybór dla wszystkich osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tzw. „miękkiego HR”. W programie studiów zawarto szeroki zakres wykładów i praktycznych warsztatów dotyczących wszystkich najważniejszych procesów związanych z zarządzaniem potencjałem pracowników od rekrutacji, przez adaptacje, rozwój, ocenianie i motywowanie, komunikacje na zarządzaniu zespołem, czasem i projektami skończywszy. Studia ZPP to idealna odpowiedź na potrzeby osób zajmujących się obecnie kadrami i płacami, specjalistów w zakresie jednej dziedziny „miękkiego HR”, a także menadżerów chcących umiejętnie zarządzać potencjałem swoich podwładnych a także własnym."

Helka maledr Anna Hełka
Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Potencjałem Pracowników"

Adresaci

Studia są adresowane do  menadżerów oraz pracowników działów lub firm z szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, a także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania potencjałem własnym i innych. W przypadku dużego zainteresowania studiami osób o różnym poziomie wiedzy i umiejętności istnieje możliwość utworzenia dwóch grup różniących się poziomem zaawansowania.

Cel

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakres nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników, jak również wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie stymulowania naturalnych predyspozycji jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas i komunikować się w biznesie.

Warunki zaliczenia

obecność i czynny udział w zajęciach (min. 80% obecności na zajęciach) – stanowi warunek konieczny do otrzymania świadectwa ukończenia studiów, w przypadku nie wystarczającej frekwencji na zajęciach wynikającej z choroby lub nie możliwych do przełożenia wyjazdów służbowych uczestnik studiów może wnioskować o wykonanie pracy stanowiącej substytut ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć, na których uczestnik studiów był nieobecny;
łączny wynik z 2 testów wiedzy po każdym semestrze decyduje natomiast o ocenie końcowej na świadectwie; ocenę pozytywną otrzymują uczestnicy, którzy udzielili minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

 

Program zajęć obejmuje 196 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów i ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Obszary zdobywanej wiedzy:

 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
 • Procesy grupowe i budowanie zespołu
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe pracowników
 • Szkolenia i rozwój pracowników w tym programy High Potential People oraz kierowanie twórczością w organizacji
 • Kierowanie twórczością w organizacji
 • Systemy ocen okresowych
 • Biznesowa komunikacja (PR, komunikacja wewnętrzna, sztuka prezentacji i prowadzenia spotkań)
 • Kształtowanie kompetencji menedżerskich (w tym trudne sytuacje szefa, psychologiczne kompetencje przywódców)
 • Zarządzanie projektami, czasem i zmianą oraz zarządzanie przez cele
 • Wypalenie zawodowe i outplacement
 • Prawo pracy w zarządzaniu potencjałem pracowników

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą w formie online. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez wybitnych naukowców pracujących na co dzień na Uniwersytecie SWPS, na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,​ jak i praktyków z wieloletnim stażem w zakresie danego procesu zarządzania potencjałem pracowników zdobytym w dużych korporacjach lub firmach szkoleniowo-doradczych. Zajęcia prowadzą m.in. wybitny psycholog ekonomiczny prof. Tomasz Zaleśkiewicz, specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, ​​ prof. Wanda Kopertyńska i Czesław Zając, wybitni szkoleniowcy nagradzani za swoje programy szkoleniowe i rozchwytywani przez organizacje pragnące zwiększyć kompetencje swoich pracowników: Paweł Gąsows​ki, Anna Helmich-Zgoda. Każdy z naszych prowadzących poddawany jest ewaluacji zajęć przez uczestników studiów podyplomowych, a więc zajęcia prowadzą tylko osoby, których wiedza merytoryczna oraz metody dydaktyczne spotkały się z uznaniem absolwentów poprzednich edycji studiów podyplomowych ZPP.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018 - marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 660 zł
2 raty 3125 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

milenaszostakowska

Koordynator kierunku

Milena Szóstakowska
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.