logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Adresatami studiów są menedżerowie HR, HR Business Partnerzy, Change Managers, CSR Managers, Employer Branding Experts, liderzy i członkowie grup projektowych odpowiedzialni za projektowanie modelu pracy.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Strategiczne projektowanie pracy hybrydowej i nowoczesnych biur

 • REKRUTACJA TRWA.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Pierwszy w Polsce program studiów podyplomowych na temat strategicznego projektowania pracy hybrydowej i nowoczesnych biur jest odpowiedzią na najbardziej dyskutowany w naszych firmach temat: jak zorganizować pracę po powrocie do biur? czego nauczyło nas doświadczenie pracy zdalnej? jak będzie wyglądała praca przyszłości?
Podejście holistyczne do projektowania pracy hybrydowej i nowoczesnych angażujących biur, jedni z najlepszych praktyków i naukowców z Polski i zagranicy, przeniesienie zdobytej wiedzy na doświadczenie metodą agile i design thinking, a w dodatku wizyty w biurach pracujących w modelu activity-based workplace- to wszystko w naszym programie. Zapraszam!"

Tina SobocińskakTina Sobocińska
kierowniczka merytoryczna kierunku

Adresaci

Adresatami studiów są menedżerowie HR, HR Business Partnerzy, Change Managers, CSR Managers, Employer Branding Experts, Liderzy i członkowie grup projektowych odpowiedzialni za projektowanie modelu pracy (praca zdalna, praca z biura, model hybrydowy) i przestrzeni biurowej, menedżerowie Działu Administracji, Starsi Specjaliści ds. Administracji, menedżerowie działu Zakupów, Starsi Specjaliści ds. Zakupów.
Właściciele, eksperci i menedżerowie klienta w Biurach Architektonicznych.
Architekci workplace design, Menedżerowie Real Estate, Opiekunowie Klienta w branży Real Estate, Menedżerowie Co-workingu.

Cel

Uczestnicy studiów zyskają wiedzę i doświadczenie, które pomoże im zaprojektować i wdrożyć nowe modele pracy oparte na pracy z biura, pracy zdalnej i pracy w modelu hybrydowej, połączonej z angażującym i efektywnym biurem zaprojektowanym według najnowszych standardów, dobrych praktyk i technologii.
Absolwenci tego programu będą mieli świadomość, jak wykorzystać analizy, dane, raporty, ankiety w modelowaniu środowiska pracy, łącznie z konstruktywną oceną ich jakości i celowości wykorzystania.
Będą przygotowani do wprowadzenia standardów, które będą wyróżniać ich firmy na rynku, jako liderów trendów oraz ich samych wyposażą w konkurencyjny zestaw kompetencji.
Holistyczne podejście do programu z połączeniem perspektyw: Biznes, Pracownicy, Projektowanie otworzy nowe możliwości skutecznej współpracy reprezentantom różnych obszarów Biznesu (Zarząd, HR, Administracja, Zakupy) i projektantów (Biura projektowe, Architekci) w optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków i podejściu do Pracowników i Biur jak do efektywnej biznesowo inwestycji.

Dlaczego warto?

To pierwszy w Polsce i wyjątkowy program, który umożliwia:

 • poznanie szerokiego zakresu wiedzy i doświadczeń, dobrych praktyk, case studies i inspiracji w obszarze end-to-end projektowania i wdrażania pracy hybrydowej i innowacyjnych biur, w tym wiedzy z zakresu budowania zdrowego i angażującego miejsca pracy;
 • doświadczeni praktycy i pasjonaci dzielą się swoim unikatowym doświadczeniem, które pozwoli uczestnikom wybrać rozwiązania najlepsze dla ich organizacji;
 • stworzenie optymalnych warunków do efektywnej pracy w firmie na lata, best-in-class standardów wyróżniających na rynku pracy;
 • network ze znakomitymi wykładowcami i inspiratorami w obszarze SMART WORK z Polski i zagranicy;
 • przeniesienie zdobytej wiedzy w projekcie agile i design thinking z udziałem uczestników i dostępem do konsultacji ekspertów programu.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy zespołowej przez cały okres trwania studiów. Celem realizacji tego projektu jest opracowanie modelu pracy hybrydowej i aranżacji nowoczesnej przestrzeni biurowej w oparciu o agile i design thinking.

Czas trwania

191 godzin, dwa semestry.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 13-14 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele.
W wybrane piątki po południu odbędą się wizyty w biurach firm, które wdrożyły nowoczesne modele pracy i przestrzeni (5 wizyt w ciągu 2 semestrów).
Studia są planowane w formie hybrydowej tj. niektóre zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe zajęcia odbędą się w budynku Uniwersytetu SWPS, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 191 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów, sesji inspiracyjnych i wizyt w nowoczesnych biurach. Studia trwają dwa semestry (ok. 12 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W wybrane piątki po południu odbędą się wizyty w biurach firm, które wdrożyły nowoczesne modele pracy i przestrzeni (5 wizyt w ciągu 2 semestrów). W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 8 godzin zajęć dziennie. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych. Większość zajęć prowadzonych jest w trybie seminaryjnym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są goście z Polski i zagranicy. Zajęcia prowadzone przez zagranicznych specjalistów (kilkanaście godzin) będą prowadzone po angielsku, stąd znajomość języka angielskiego jest rekomendowana.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • kształtowanie efektywnego i angażującego środowiska pracy w oparciu o najnowsze badania i trendy (praca zdalna, praca hybrydowa, nowoczesne biura, activity- based workplace);
 • różnorodne perspektywy wszystkich uczestników procesu projektowania;
 • analizę danych pozwalających podjąć decyzje w obszarze projektowania środowiska pracy zarządzanie projektem aranżacji lub rearanżacji modelu pracy, w tym infrastruktury biur, business case, współpraca Biznes- Projektanci-Architekci;
 • przedstawienie obszarów Human Capital i Przestrzeń pracy jako ważnej dla Pracodawców inwestycji;
 • wyzwania pracy hybrydowej i odpowiedzi na nie, w tym przykłady dobrych praktyk;
 • change management- przeprowadzenie organizacji przez zmianę modelu pracy, w tym employee experience;
 • obszary: wpływ modelu pracy na strategie HR i Real Estate, zarządzanie zespołem rozproszonym, prawo pracy, ergonomia pracy w domu i w biurze, Diversity & Inclusion, technologie, job crafting, well being;
 • wprowadzenie i wykorzystanie metody Agile i Design Thinking w przełożeniu wiedzy zdobytej w czasie studiów na praktykę uczestników w projektowaniu modelu i środowiska pracy;
 • podniesienie osobistych kompetencji uczestników programu studiów w efektywnej pracy zdalnej i jej wpływie na markę osobistą;
 • kompetencje przyszłości w obszarze Workplace of the Future.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  1 180 zł
2 raty   5 650 zł
1 rata  10 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.