hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla członków rad nadzorczych, prezesów, dyrektorów, członków zarządu i koordynatorów.

Kontakt

Warszawa, Centrum Współpracy z Biznesem

Akademia Forum Rad Nadzorczych
warsztaty przywództwa i komunikacji
dla członków rad nadzorczych

 

Kluczowe kompetencje rad nadzorczych

W 2016 roku Forum Rad Nadzorczych przeprowadziło badanie dotyczące rodzaju i poziomu kompetencji oczekiwanych od członków Rad Nadzorczych przez właścicieli firm, Zarządy, a także samych członków tych Rad. Okazało się, że kluczowymi kompetencjami psychospołecznymi, które zdaniem badanych powinny być rozwijane i doskonalone, są: umiejętność całościowego spojrzenia, klarowne argumentowanie, perswazyjność, formułowanie oczekiwań oraz przekazywanie informacji zwrotnych. Na podstawie tej wiedzy przy współpracy z Uniwersytetem SWPS stworzony został program Warsztatów Przywództwa i Komunikacji dla członków Rad Nadzorczych, precyzyjnie odpowiadający na stwierdzone w badaniach potrzeby.

Image is not available

Warsztaty i treningi kompetencji miękkich są w polskim biznesie modne. To dobrze i źle zarazem. Dobrze, bo praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej jest w biznesie bardzo przydatne. Źle, bo często nie jest to realna wiedza psychologiczna, a wyłącznie zbiór przekonań, który na jakiś temat ma prowadzący zajęcia. Uniwersytet SWPS jest jednym z czołowych ośrodków badań psychologicznych w Europie. Proponujemy najbardziej aktualną wiedzę, opartą na wynikach rzetelnych badań naukowych.

prof. dr hab. Dariusz Doliński
opiekun merytoryczny
Slider

Cele i obszary

Rozwijanie umiejętności liderskich oraz pogłębianie świadomości i odpowiedzialności osoby zarządzającej zespołem są celem nadrzędnym proponowanych warsztatów. Zadbamy o rozwój Twoich kompetencji w takich obszarach, jak:

bg-triangle01

współpraca i funkcjonowanie w zespole

bg-triangle02

skuteczna komunikacja

bg-triangle03

procesy decyzyjne i rola przywódcy w organizacji

Warsztaty będą kształtować kompetencje niezbędne do efektywnego wykorzystywania własnych umiejętności we współpracy ze zróżnicowaną grupą silnych osobowości.

Nasi Partnerzy

 

Program warsztatów

Rozwój kompetencji miękkich w dużej mierze opiera się na poszerzaniu wiedzy z dziedziny psychologii społecznej. Wiedza ta jest dziś absolutnie niezbędna w pracy liderów, którzy mogą z powodzeniem wykorzystać ją dla optymalizacji swojego funkcjonowania zadaniowego. Podczas zajęć skoncentrujemy się na poniższych zagadnieniach.

bg-triangle01

Komunikacja

8 godzin / 2 dni
 • Skuteczna komunikacja to umiejętność pełnego i jasnego porozumiewania się z innymi, umiejętność mówienia, ale także słuchania i czerpania z wiedzy innych. Z badań psychologicznych wynika, że wielu liderów popełnia najróżniejsze błędy komunikacyjne. W trakcie warsztatów postaramy się je zidentyfikować i wyeliminować (a co najmniej złagodzić).
 • Bardzo ważną umiejętnością lidera jest zdolność skutecznej perswazji. – co jej sprzyja, a co przeszkadza - np. Kiedy liczy się siła argumentów, a kiedy ich liczba? Czy warto wprowadzać odbiorcę komunikatu perswazyjnego w dobry nastrój? Czy postawy innych ludzi skuteczniej zmienimy wpływając na emocje, czy używając racjonalnej argumentacji?
 • Lider powinien także znać techniki wpływu społecznego – sposoby wpływania na zachowania innych wykorzystujące popartą badaniami wiedzę psychologiczną.
bg-triangle02

Współpraca i funkcjonowanie zespołowe

8 godzin / 2 dni
 • Czy zawsze praca zespołowa jest bardziej efektywna niż indywidualna? A jeśli nie, to kiedy tak nie jest? Badania psychologiczne pokazują, że w pewnych warunkach pojawia się tzw. zjawisko próżniactwa społecznego - jednostka wkłada mniej wysiłku podczas grupowego wykonywania zadania (w porównaniu z wysiłkiem wkładanym w to samo zadanie wykonywane indywidualnie). Znajomość warunków, od których to zależy, jest więc bardzo ważna.
 • Czy i kiedy warto wprowadzać rywalizację? Kiedy lepsza jest rywalizacja, kiedy kooperacja, a kiedy indywidualizm ?
 • Jaka jest rola przywódcy zespołu?
 • Czy istnieją cechy osobowości, które charakteryzują wybitnych przywódców? A może to mit i do pełnienia roli lidera wystarczy odpowiedni trening i odpowiedni iloraz inteligencji?
bg-triangle03

Procesy decyzyjne: podejmowanie i unikanie ryzyka

8 godzin / 2 dni
 • Jaki wpływ na popełniane błędy mają czynniki indywidualne, osobowościowe, a jaki pewne prawidłowości funkcjonowania poznawczego - np. werbalne sformułowanie problemu, które może sprawić, że ludzie skłonni będą podjąć decyzję mniej lub bardziej ryzykowną? W większości przypadków ma to związek ze zidentyfikowaną przez Daniela Kahnemana, psychologa będącego laureatem nagrody Nobla z ekonomii, tzw. teorią perspektywy, która pokazuje, że dla większości ludzi strata subiektywnie znaczy więcej niż ekwiwalentny zysk.
 • Od czego zależy skłonność do podejmowania lub unikania ryzyka?
 • Jakie warunki sprzyjają większej gotowości do ryzyka?
 • Co wiadomo z badań psychologicznych dotyczących częstych błędów popełnianych przez liderów przy podejmowaniu decyzji i jak można im przeciwdziałać?

W programie dodatkowo:

Wykłady wprowadzające i dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych gości - praktyków.


8 godzin / 2 dni

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 8 popołudniowych spotkań, łącznie 32 godziny zajęć.
 • Terminy spotkań:

  • 8-9 XI. 2017 - prof. Dariusz Doliński
  • 15-16 XI. 2017 - dr Witold Gotowski
  • 22-23 XI. 2017 - dr Tomasz Grzyb
  • 29.XI. 2017 - dr Tomasz Modzelewski i goście
  • 30.XI. 2017 - dr Kinga Padzik
 • Maksymalna liczba uczestników w grupie: 25 osób
 • Miejsce: Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31
 • Cena: 5800 zł

Kontakt

foto

dr Paulina Sobiczewska
Kierownik ds. Konsultingu i Szkoleń w Uniwersytecie SWPS
e-mail: psobiczewska@swps.edu.pl
tel.: 694 44 17 49

Centrum Współpracy z Biznesem, ul. Chodakowska 19/31, pokój 113
03-815 Warszawa, tel. 22 517-99-60, cwb@swps.edu.pl