logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla managerów z szeroko pojętych usług świadczonych w sposób tradycyjny oraz usług on-line'owych; tak w biznesie, jak i w usługach publicznych, służbie zdrowia, edukacji i innych obszarach, a także dla projektantów produktów i interakcji, architektów informacji, projektantów wnętrz, etnologów czy psychologów.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Projektowanie Usług

 • REKRUTACJA TRWA. 
  W RAZIE POTRZEBY JESTEŚMY GOTOWI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE.

O studiach

Kierunek dostępny również w Poznaniu

Studia School of Form

SoF kolor-01

„Przyszłość leży w usługach. W końcu usługi to dwie trzecie polskiego PKB. Ich znaczenie systematycznie rośnie. Często jednak czujemy niezadowolenie, korzystając na co dzień z usług finansowych, transportowych, komunalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, publicznych. Nie są one takie jak byśmy oczekiwali. Coś w nich haczy, coś nie działa tak, jakbyśmy oczekiwali, a korzystanie nich jest związane z dużym wysiłkiem z naszej strony. Projektowanie usług (ang. Service design), które staje się sposobem na uczynienie usług bardziej użytecznymi, skutecznymi i przyjaznymi dla użytkownika. Jest więc nastawione na poprawę sposobu w jaki ludzie korzystają z usług dzisiaj i będą z nich korzystać w przyszłości. Projektowanie usług to interdyscyplinarny proces, nastawiony na użytkownika, wykorzystujący szereg technik i metod pracy projektowej.
Realizowane w nowoczesnej projektowej formule studia pozwolą słuchaczom nie tylko poznać metodologię Service design, ale przede wszystkim doświadczyć pracy grupowej nad konkretnym realnym projektem. Podczas pracy projektowej słuchacze będą posługiwali się metodami, które ułatwią zrozumienie oczekiwań użytkownika, poznają techniki kreatywne, pozwalające zbudować nowy system doświadczeń, zbudują prototyp usługi, poddadzą go rynkowemu testowi i zaplanują wdrożenie. I to w kontakcie z realnym Klientem, stale pod okiem doświadczonych wykładowców.

Usługi to przyszłość. Warto ją zaprojektować”.

Rafał Kołodziej 2Rafał Kołodziej
współautor programui kierownik merytoryczny studiów, Chief Innovation Officer firmy strategiczno projektowej Greenhat Innovation

Partnerzy kierunku 

  greenhat 360 

ADRESACI STUDIÓW

PROJEKTOWANIE USŁUG to studia przygotowane, by podnieść kompetencje managerów z szeroko pojętych usług świadczonych w sposób tradycyjny oraz w kanałach elektronicznych; tak w obszarze biznesu, jak i w sektorze publicznym, w służbie zdrowia, edukacji, programach finansowanych z funduszy europejskich i innych obszarach, w których usługi stanowią dużą część działalności.
PROJEKTOWANIE USŁUG jest przemyślane tak, by dostarczyć wartość doświadczonym managerom, właścicielom produktów, projektantom, architektom informacji, projektantom programów publicznych, badaczom sektora społeczno-gospodarczego, ewaluatorom interwencji publicznych, projektantom przestrzeni publicznej, etnologom, socjologom i psychologom. Studia są dedykowane dla osób zorientowanych na przyszłość, które wierzą, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej poprawy.

CEL

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego projektowania usług, a w szczególności:

 • przybliżenie słuchaczom i nauczenie praktycznego zastosowania takich pojęć jak: badania potrzeb użytkownika usług, projektowanie wartości dla klienta, budowanie koncepcji rozwiązań, oceny ich wartości, budowanie prototypów usług, testowania prototypów, projektowania systemu świadczenia usługi, projektowania wskaźników efektywnościowych oraz komunikowania zaprojektowanych rozwiązań,
 • rozwinięcie umiejętności obserwowania i analizowania obecnej sytuacji, wizualizacji zmiany oraz prototypowania przyszłości,
 • umożliwienie słuchaczom pracy z ludźmi, którzy projektują na co dzień usługi, współtworząc doświadczenia ich użytkowników, tak by stały się przyjemne i jednocześnie efektywne.

PO CO STUDIOWAĆ PROJEKTOWANIE USŁUG?

W większości krajów najwyżej rozwiniętych ponad 70% dochodu narodowego jest tworzonego w sektorze usług. Wiele z nich ciągle wymaga poprawy. Tak w instytucjach publicznych, jak i w biznesie zapewnienie wysokiej jakości usług pozostaje ciągle wyzwaniem, nie tylko w Polsce. To szansa dla nowej grupy specjalistów – Projektantów Usług, których dzisiaj poszukują największe polskie firmy finansowe i usługowe. To nowa, interdyscyplinarna i stale ewoluująca dziedzina wiedzy oparta na pracy w systemie projektowym. Wynika z rzeczywistej potrzebie rynkowej – poprawie istniejącego status quo.

CZYM JEST PROJEKTOWANIE USŁUG?

Projektowanie usług jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje kombinację metod i technik, zapożyczonych z takich dziedzin wiedzy, jak psychologia, zarządzanie, etnografia, badania społeczno-gospodarce, badania ewaluacyjne, UX, design. Projektowanie usług koncentruje uwagę na relacjach i interakcjach pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy nienamacalnymi i namacalnymi aspektami usług, występującymi w procesie ich świadczenia.
Mając świadomość, że usługa jest niematerialna i nietrwała (występuje tylko wtedy, gdy z niej korzystamy), projektowanie usług dąży do takiej ich organizacji, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkowników usług przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia przez usługodawcę. Projektowania usług odbywa się w interdyscyplinarnym zespole projektowym, który pracuje z najważniejszymi interesariuszami oraz użytkownikami, w ustrukturyzowanym procesie projektowym.
Nasze studia podyplomowe pomogą odkryć, zdefiniować i rozwinąć praktyczne umiejętności projektowania i ewaluacji usług, z których ludzie będą chcieli korzystać i pozytywnie o nich opowiadać innym.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Najnowsza wiedza -> Praktyczność i praca na realnym wyzwaniu <-Narzędzia wdrożeniowe
Innowacyjna metodologia nauczania i kompleksowy program, obejmujący prawie 200 godzin warsztatowej pracy nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów konkretnych organizacji. Program wiąże w jedną logiczną całość różne aspekty projektowania i wdrażania usług, dostarczając praktycznych narzędzia.
Praca na rzeczywistym projekcie w interdyscyplinarnym zespole pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków pozwala na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. Efekt = unikatowe umiejętności i kompetencje, które zwiększą skuteczność świadczenia naszych usług. A praca nad realnym wyzwaniem w stałym kontakcie z klientem daje szanse na wdrożenie wypracowanych efektów.

Czas trwania

czas trwania: dwa semestry (ok. 13 zjazdów)

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 13 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach przez większą część trwania studiów. Celem jest zaprojektowanie konkretnej usługi i przygotowanie rozwiązań wdrożeniowych. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

formie studiów.

Program obejmuje 199 godzin zajęć, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (ok. 13 zjazdów). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Godzina akademicka zajęć to 45 min. Podczas zjazdu odbywa się średnio po 8 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Studia podzielone są na bloki, zgodne z procesem projektowania usług. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

BLOK 1. ORGANIZACJA

 • Wprowadzenie i prezentacja tematów projektowych (2 godz.)
 • Podział na grupy i budowanie zespołów (8 godz.)
 • Zarządzanie projektem w procesie Service Design (8 godz.)

BLOK 2. EMPATIA

 • Ustalanie celów projektu (praca z przedstawicielami klienta) (8 godz.)
 • Etnografia i badania jakościowe projektowanie badań (cz. 1) (8 godz.)
 • Persony i ich funkcja w procesie – projektowanie w praktyce (8 godz.)
 • Projektowanie wartości dla klienta (cz. I) (8 godz.)
 • Wykorzystanie trendów – wprowadzenie do Futures Thinking (16 godz.)

BLOK III DEFINICJA

 • Etnografia i badania jakościowe – wnioskowanie z badań (cz. 1) (8 godz.)
 • Projektowanie wartości dla klienta 2 (16 godz.)

BLOK IV IDEACJA

 • Wykorzystanie technik kreatywnych w projektowaniu usług (10 godz.)
 • Projektowanie ścieżki klienta w praktyce (8 godz.)
 • Prototypowanie usług (8 godz.)

BLOK V TESTOWANIE

 • Walidowanie wypracowanych rozwiązań z interesariuszami (8 godz.)
 • Retrospektywa projektowa – jak i kiedy robić (4 godz.)
 • Weryfikacja I prototypu z Klientem (4 godz.)

BLOK VI ROZWINIĘCIE

 • Emocje i procesy poznawcze jako stymulatory zmiany w usługach (12 godz.)
 • CX – projektowanie unikatowych doświadczeń klienta (16 godz.)

BLOK VII DOSTARCZENIE

 • Weryfikacja II prototypu (4 godz.)
 • Projektowanie procesu świadczenia usługi (Service Blueprint) (12 godz.)
 • Storytelling jako narzędzie wspierające sprzedaż i zmianę w organizacji (8 godz.)
 • Ułożenie koncepcji na konkretnych wskaźnikach efektywnościowych (8 godz.)
 • Ocena potencjału biznesowego projektowanych rozwiązań (8 godz.)
 • Przełamywanie oporów organizacji w pracy projektowej (8 godz.)

BLOK VIII FINAŁ

 • Obrony projektów (1 godz.)


programie i .

Projekty

Studenci pracują nad prawdziwym projektem, realizowanym dla i wspólnie z ich klientem, którego wybierają sami z szerokiego wachlarza propozycji przedstawionych przez kierownika studiów lub na zaproponowanych przez nich samych.

Dotychczas Słuchacze realizowali następujące projekty:

Rok 2013/2014

• Redukcja stresu wśród osób korzystających z usług Sądu Rejonowego Katowice-Zachód
• Usługi edukacyjne podnoszące świadomość sposobu zachowania
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
• Program zachęcający do wyboru gór jako destynacji wakacyjnej zaprojektowany dla rodzin z dziećmi dla Polskich Kolei Linowych
• Social TV - nowe doświadczenie telewizyjne, pozwalającego konsumować treści w zupełnie nowy sposób dla INSYS.
• Nowej oferty usługowa dla partnerów biznesowych Łódź Design Festival.

Rok 2014/2015

• Przeprojektowanie doświadczeń klientów (rodzin z dziećmi) odwiedzających Olandię - Krainę wypoczynku i konferencji.
• Podniesienie bezpieczeństwa turysty na szlaku poprzez współpracę Tatrzańskiego Parku Narodowego z właścicielami kwater i pensjonatów.
• Opracowanie nowej usługi dla Urzędu Patentowego RP, która dostarczy realną wartość w oparciu o analizę patentową.
• Poprawia shopper experience klientów Salonów jubilerskich YES, wykorzystując istniejący system CRM?
• Zaprojektowanie nowej usługi dla start'upów z branży ICT, którą powinien oferować park technologicznych YouNick.

Rok 2015/2016

• Organizacja nowej formy edukacji leśnej, odpowiadającej na potrzeby nauczycieli i uczniów dla Lasy Państwowe
• Opracowanie nowej koncepcji ubezpieczenia, atrakcyjnego dla Pokolenia Z – klient: PZU
• Przełamanie lęku młodych ludzi z mniej zamożnych dzielnic i wzbudzenie
w nich potrzebę pójścia do teatru – dla Teatru Polskiego w Poznaniu
• Poprawa doświadczenia wokół usługi dentystycznej, by zminimalizować stres po stronie pacjentów – dla Orident
• Przeniesienie emocji z zakupu mody w realu na świat sklepy on-line’owego dla HUSH Warsaw
• Opracowanie sposobu na problemem śmieci pozostawianych przez wędkarzy w Parku Narodowym Ujście Warty
• Budowa rozwiązania, które wyraźnie zwiększy liczbę spraw spornych kończonych na drodze mediacji dla Sądu Rejonowego Katowice-Zachód
• Poprawa doświadczenia klienta by wybór i zmiana stały się przygodą,
a nie stresem – dla Grupa VOX
• Opracowanie usługi dostarczania posiłków dla seniorów dla Wydziału Społecznego Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy

Rok 2016/2017

• Zaprojektowanie idealnej bankowości elektronicznej dla młodych Millennialsów dla Bank Zachodni WBK
• Opracowanie sposobu świadczenia usługi In Vitro, minimalizującej
stres pacjentki i pacjenta dla Klinika Ginekologiczna IVITA
• Usługa pozwalająca pracownikom biur szybko zrozumieć i poczuć korzyść
z pracy w systemie smart office dla MIKOMAX
• Przełamanie bariery rodziców przed zostawieniem dzieci i angażowaniem się w życie Przedszkola Kompetencyjnego Ul
• Zmniejszenie zagrożenia dla przyrody poprzez współpracę z właścicielami firm branży turystycznej z otoczenia Kampinoskiego Parku Narodowego
• Opracowanie nowego rozumienia networkingu by był realnym sposobem
na budowę wiary w siebie i możliwości biznesowych dla Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
• Opracowanie usługi, która przekona Zeta, że długoterminowe myślenie
o pieniądzu jest korzystne dla mBank
• Uatrakcyjnienie Laboratorium Wyobraźni by stało się miejscem atrakcyjnym dla dzieci i dorosłych dla Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
• Opracowanie nowej atrakcyjnej i skutecznej usługi edukacyjnej poprawiającej świadomość prawną seniorów dla Sąd Rejonowy Katowice-Zachód

Rok 2017/2018

• Zaprojektowanie nowego procesu zakupu samochodów z segmentu Premium łączącego dobre doświadczenia off-line z on-line dla AUDI
• Przeprojektowanie usługi warsztatów otwartych tak, by ich odbiorcy proponowali kolejne tematy dla Concordia Design
• Zaprojektowanie nowej usługi w Parku Śląskim, angażującym ludzi tak,
by stał się prawdziwym sercem i płucami regionu
• Opracowanie modelu franczyzy społecznej pozwalającego Sieci Przedsiębiorczych Kobiet na przeskalowanie swoich działań
• „Czy widziałeś już to na Przystani?” – opracowanie sposobu wprowadzenia sztuki na nowy plac miejski dla Concordia Design
• Opracowanie nowego sposobu rekrutacji kandydatów do pracy i nauczenie
managerów wyboru najlepszych z nich dla IKEA
• Zmiana wkurzonego „nigdy więcej już u Was nie kupię!” na zadowolenie klienta i chęć kolejnego zakupu – nowy proces reklamacji w IKEA
• Projekt nowej usługi wsparcia sąsiedzkiego dla osób starszych
i osamotnionych dostarczanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
• Opracowanie nowej usługi doradztwa w zakresie projektowania
urządzania pokoju dziecięcego w sklepie IKEA
• Wsparcie mieszkańców w zrozumieniu nowych zasad segregacji śmieci
i stosowaniu ich na co dzień dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
• Historia i przyroda, czyli połączenie dwóch wydawałoby się skrajnych tematów w Wilczym Szańcu, byłej kwaterze głównej Hitlera dla Lasów Państwowych.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 960 zł
2 raty 4625 zł
1 rata 8900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

czarne

Koordynator kierunku

Zofia Kalinowska
tel. 22 517 99 58
e-mail: podyplomowe.warszawa@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 15.00
weekendy zjazdowe: 8.00-16.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.