logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.

Kontakt

 • tel: 605 300 088
 • e-mail: trener@lps.pl
 • Koordynator kierunku: Laboratorium Psychoedukacji
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt z koordynatorem pod numerem tel. 605 300 088.

"Program Studiów, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentruje się na treningu „miękkich" umiejętności psychologicznych: jak pracując z grupą lub zespołem rozpoznawać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować, a także jak uwzględniać indywidualną sytuację psychologiczną uczestnika. Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe – treningi, szkolenia, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów, itp. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy – wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, nauczyciele i inne osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami."

Jerzy Dmuchowski
Kierownik merytoryczny kierunku

Studia realizowane we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji

Założenia podstawowe

Według naszej definicji trener grupowy uczy poprzez organizowanie doświadczeń w grupie i dostarczanie teorii porządkujących je; prowadzi grupę tak, aby procesy nieświadome wspierały proces uczenia się, a nie hamowały go.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe – szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy – wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.

Cel

Studia, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentrują się na treningu „miękkich" umiejętności psychologicznych: jak pracując z grupą lub zespołem rozpoznawać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować, jak uwzględniać indywidualną sytuację psychologiczną uczestnika.

Superwizja dla absolwentów

Specjalnie dla absolwentów Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych i Podyplomowych Studiów Biznesu, Oświaty i Administracji otwieramy w roku akademickim 2019/2020 grupę superwizyjną, prowadzoną przez Mariusza Turka - wykładowcę PSTG, psychologa, trenera kompetencji społecznych, wieloletniego współpracownika Laboratorium Psychoedukacji.

Superwizja dla absolwentów w roku akademickim 2020/2021 - szczegółowe informacje.

Warunki zaliczenia

obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów

Czas trwania

dwa semestry, 314 godzin

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Absolwenci, którzy spełniają wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mają możliwość, by w dodatkowym trybie ubiegać się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje łącznie 314 godzin lekcyjnych (w tym 4 dwugodzinne sesje w małych grupach tutorskich) w formie 18 spotkań weekendowych oraz pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Laboratorium Psychoedukacji. W przypadku przedłużającego się stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia częściowo będą odbywały się online.

PROGRAM

 1. Grupa i jej dynamika

 • grupa jako zbiór jednostek versus grupa jako całość
 • nieświadomy proces grupowy: fazy, cele, normy, role
 • opór, agresja i konfrontacja z trenerem
 • wpływ trenera na proces grupowy – zasady i techniki
 • specyfika danej grupy

 1.  Teorie zmiany

 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności
 • rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków

 1. Trener grupowy

 • tożsamość zawodowa trenera
 • osobisty styl pracy
 • warsztat: umiejętności, metodologia, narzędzia, techniki, struktury dydaktyczne
 • zasady i dylematy etyczne zawodu trenera
 • motywacja i praca z niezmotywowaną grupą lub uczestnikiem
 • innowacja w metodach szkoleniowych
 • warsztat głosowy
 • motywacja i praca z niezmotywowaną grupą
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich

 1. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń

 • wyznaczanie celów szkoleniowych
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • tworzenie materiałów szkoleniowych
 • ocena efektywności programów szkoleniowo – rozwojowych
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich
 • e-learning w szkoleniach

 1. Komunikacja w grupie

 • proces komunikowania się i jego uwarunkowania
 • trener i jego umiejętności komunikacyjne
 • komunikacja w grupie

 1. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej

 • zarządzanie oparte na kompetencjach
 • kreowanie polityki szkoleniowej opartej na zarządzaniu kompetencjami
 • 360-stopniowa ocena kompetencji
 • zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
 • planowanie i realizacja działań składających się na rozwój kompetencji pracowników

 1. Gry i symulacje w procesach szkoleniowych  

 • rola gier i symulacji w procesach rozwojowych
 • rodzaje gier i symulacji wykorzystywanych w szkoleniach
 • kwestie związane z wprowadzaniem, przedstawianiem celów i wspieraniem wyciągania wniosków przez uczestników
 • możliwe efekty wykorzystania gier w szkoleniach
 • źródła, w których można poszukiwać gier szkoleniowych a także inspiracji do tworzenia własnych
 • ryzyka związane z wykorzystaniem gier podczas warsztatów i szkoleń

 1. Nowoczesne techniki wspierające pracę trenera 

 • wykorzystanie ankiet on-line do badania potrzeb szkoleniowych czy ewaluacji szkoleń (formularze Google i Microsoft)
 • narzędzia on-line ułatwiające przygotowanie programu szkolenia
 • programy i aplikacje pozwalające na tworzenie quizów i sprawdzanie wiedzy uczestników
 • narzędzia do facylitacji pracy grupowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 1. Członkowie grupy struktura charakteru 

 • Rozumienie struktury osobowości
 • oś – stadium rozwoju
 • II oś – typologia charakterów
 • Poszczególne typy charakterologiczne będą omówione według kryteriów
 • Podsumowanie bogactwa charakterów
 • proces grupowy a charakter grupy i struktury charakteru

 1. Trener Grupowy specyfika pracy oline – NOWOŚĆ
 2. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)
 3. Superwizja własnej pracy trenerskiej – małe grupy tutorskie
 4. Filozofia jako ćwiczenie duchowe

Kadra

Kierownikiem studiów jest Jerzy Dmuchowski.

Jerzy Dmuchowski - superwizor treningu grupowego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pozostali wykładowcy: Adam Aduszkiewicz, Michał Modliński, Jerzy Dmuchowski, Aldona Krasucka, Beata Wójcik, Tomasz Cichocki, Andrzej Nowak, Dariusz Wawrzeniecki, dr hab. Ryszard Praszkier, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Daniel Giejbatow, Mariusz Turek, Aleksandra Gul i inni.

Rekomendacje

 

Opinie absolwentów Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji ( Dawniej: Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych)

"Ukończyłem łącznie trzy różne studia podyplomowe i w tej trójce PSTG (ukończone 10 lat temu) uznaję z perspektywy czasu za najwięcej  wnoszące do mojej praktyki trenera i coacha zespołów. Najważniejsze odkrycia: praca na procesie, realistyczne podejście do struktur ćwiczeniowych, kwestia odpowiedzialności uczestników, "czytania" tego co się dzieje grupie, jej dynamiki."

Piotr Kociołek
Założyciel, partner zarządzający i executive coach w DBM Polska

Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji ( Dawniej: Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych) było dla mnie, przede wszystkim dużą dawką doświadczenia. Dzięki ćwiczeniom (a jest to przeszło 80% zajęć), w czasie których pracowałem z grupą i analizie video mogłem poprawić swój warsztat – czego efekty widzę teraz w pracy na swoich warsztatach. Duża dawka wiedzy daje mi poczucie kompetencji, i możliwość świadomego obserwowania procesu grupowego. Poza tym mogłem poznać ludzi, którzy tak jak ja pracują lub chcą pracować z ludźmi. Jestem wdzięczny również za to, że mogłem przyjrzeć się swojej motywacji do tego typu pracy i  zobaczyć siebie w pracy z trudnymi sytuacjami mogącymi pojawić się w grupie. Podsumowując to co dostałem dzięki studium, myślę że doświadczyłem esencji pracy trenera i zdobyłem dużo wiedzy, teraz ode mnie zależy co z tym zrobię, dziękuję”.

Wojciech Trzaskowski
Edukator dramy
Terapeuta dorosłych osób z autyzmem

„Przez zrządzenie losu przez kilka lat pracowałam w administracji państwowej jednak wewnętrznie czułam, że powinnam rozwijać i wykorzystywać swój wrodzony potencjał do komunikowania się z ludźmi i entuzjazm dla dobrej sprawy. Od zawsze marzyłam o pracy trenera. Potrzebowałam dla siebie jedynie więcej edukacji w tym zakresie, dlatego szukałam adresu, dzięki któremu poznam trenerski alfabet, czyli właściwe narzędzia, które będę stosować w swojej pracy trenera. Wiele zajęć było dla mnie niczym balsam dla duszy. Czasem odnosiłam wrażenie, że proces nauki jest ukryty, bo ucząc się po prostu dobrze się bawiłam. Trudno jest wyrazić wdzięczność gdy należy się ona wielu osobom. Zwięźle ujmując powiem tak: dzięki profesjonalnie wyszkolonej kadrze, która efektywnie dzieliła się wartościową wiedzą, doświadczeniem i znajomością tematyki poszerzyłam własne horyzonty myślowe. Dziękuję za to wszystkim wykładowcom. Cytując za Robertem Kiyosakim: „Edukacja jest podstawą sukcesu”. Wiem, że ukończenie Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji ( Dawniej: Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych) jest dla mnie początkiem trenerskiej edukacji, ale wybór tego adresu, to było to, czego szukałam. To jest miejsce, które dało mi dobrą energię do startu : )”

Magda Nagrodzka
Starszy specjalista ds. szkoleń
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji ( Dawniej: Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych) oferuje kompleksowe szkolenie w zawodzie trenera. Program obejmuje wiele godzin ćwiczeń, które umożliwiają nie tylko sprawdzenie teorii w działaniu, ale przede wszystkim pozwalają na prawdziwe zrozumienie swojej roli, motywacji i możliwości rozwoju jako trenera. W moim przekonaniu jest to podstawa do podjęcia efektywnej pracy z procesem grupowym, co umożliwia wykonywanie tego zawodu. Wszystko to pod okiem wspaniałych, ciekawych, doświadczonych i pełnych pasji ludzi. Dla mnie był to ważny i pasjonujący rok. Nie tylko w zakresie nabycia nowych umiejętności warsztatowych, ale przede wszystkim ze względu na intensywny rozwój osobisty. Dziękuję”.

Konrad Piasecki
Strateg i trener, właściciel firmy brand konsultingowej

„Studia na PSTG dały mi sporą dawkę nowej wiedzy, ale przede wszystkim okazję praktycznego wykorzystania nowych umiejętności na zajęciach. Podoba mi się zespół wykładowców praktyków zawodu trenera, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i warsztatem pracy.”

Anna Mills
Właścicielka firmy,  prowadzi szkolenia z komunikacji i mediacji w/g metody Porozumienie Bez Przemocy

Wyobraź sobie miejsce, w którym profesjonalna wiedza łączy się z życzliwością prowadzących zajęcia. Gdzie zdobywasz wiedzę aktywnie uczestnicząc w każdym doświadczeniu. Wyobraź sobie także, że otaczają Cię ludzie, którzy tak jak Ty marzą o pracy trenera, wyjątkowi na swój sposób a jednocześnie bardzo do Ciebie podobni. Czy uwierzysz, jeśli dodam, że to miejsce, w którym Koordynator studiów traktuje Cię z życzliwością i chętnie udziela wszystkich potrzebnych informacji? To naprawdę nie jest opis raju. Wszystko to znajdziesz w Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych. Od wielu lat zajmuję się marketingiem a we wrześniu tego roku ukończyłam studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. I jeśli mogłabym się podzielić z Wami jedną najważniejszą rzeczą, której się nauczyłam, to byłaby ona tak prosta, że aż bezcenna: poczułam się na tyle pewna swoich umiejętności, że po prostu zaczęłam to robić. Dlaczego tak się stało zaledwie po roku nauki? Bo otrzymałam porcję rzetelnej wiedzy o procesie grupowym, komunikacji w grupie, każdym etapie konstruowania szkolenia i jego przeprowadzania. Teraz nie tylko sama prowadzę warsztaty, ale potrafię je także samodzielnie ułożyć. Polecam!

Patrycja Załug
Kierownik Produktu, Herbapol Lublin S.A.
Trener, Akademia Kobiet Sukcesu

Najcenniejszą wiedzą dla człowieka jest wiedza o nim samym.
"Tylko prawdziwie poznając siebie, będąc świadomym swoich mocnych i słabych stron, możemy rozpocząć fascynującą podróż do samorozwoju. Adepci sztuki trenerskiej powinni wybrać miejsce, gdzie w centrum zainteresowania będą oni sami jako żywy diament do oszlifowania. Szkoła, w której pedagodzy wydobywają piękno naszego indywidualizmu, dając gruntowne przygotowanie do nowej roli jest źródłem satysfakcji za równo dla uczniów jak ich nauczycieli. W wyprawie tej musimy być otwarci na Spotkania, bliskie i prawdziwe relacje, uczucia wzniosłe i piękne, ale też i na te trudne.
Podejmując decyzje nie zawsze wiemy czy jest słuszną, wybranie drogi trenerskiej rodzi się w czasie i jest ciągłym poszukiwaniem. Zdobyte doświadczenie pod czujnym okiem profesjonalistów, wiedza przez nich przekazywana ani przez moment nie pozwoliły mi myśleć, że wybranie tej szkoły było pomyłką. Zobaczyłam siebie w relacjach z innymi, spojrzałam odważnie na świat, otwierając wiele z uchylonych drzwi. Pozostaje mi już tylko iść…"

„Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje.”
Fredrich Nietzsche

Anna Fidura
Medical Consultant/Trener

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Rekrutacja do 23 edycji na rok akademicki 2021/2022 rozpoczęta. Zajęcia rozpoczną się w lutym 2022 roku.
W związku z zaistniałą sytuacją prowadzimy spotkania rekrutacyjne online.
W celu umówienia rozmowy, prosimy o przesłanie CV oraz kopii dyplomu na adres trener@lps.pl

Warunki przyjęcia:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie,
 • predyspozycje do pracy z ludźmi,
 • przesłanie cv i kopii dyplomu na adres mailowy trener@lps.pl,
 • kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną na którą należy przynieść oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz CV

Uwaga: budynek, w którym odbywają się zajęcia nie posiada windy, a pomieszczenia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową wymagającą używania wózka inwalidzkiego.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą roku akademickiego 2021/2022.

Kierunek nie jest objęty promocją dla absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS.

Opłata za całe studia:

15 810 zł + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 500 - 1070 zł
(w zależności od ośrodka płatne po ustaleniu miejsca w ośrodku).
Poniższe informacje dotyczą roku akademickiego 2022/2023. Opłatę za studia można rozłożyć na jedną, dwie lub pięć rat płatnych do 10.07.2022 roku.

Kierunek nie jest objęty opłatą rekrutacyjną.

Po zarejestrowaniu się w systemie prosimy o kontakt z koordynatorem studiów w celu uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem studiów.

UWAGA!
Po dokonaniu rejestracji automatycznie generują się Państwu w ankiecie osobowej i umowie numery rachunków dotyczące płatności opłaty rekrutacyjnej i czesnego. Prosimy o zignorowanie ich i dokonywanie wpłat na poniższy numer konta:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Raiffeisen Bank S.A.
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135

Kontakt

Informacje: Koordynator ds. obsługi studiów podyplomowych: 605 300 088
Laboratorium Psychoedukacji, ul. Arabska 7 A, 03-977 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, fax (22) 617 24 52
E-mail: trener@lps.pl

www.lps.pl