logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia pozytywna
w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Dzieciństwo jest jedynym z ważniejszych etapów w naszym życiu. To, czego doświadczymy w tym czasie w dużej mierze decyduje o tym, kim jesteśmy jako dorośli, jak patrzymy na siebie i świat, jakie relacje tworzymy z ludźmi. Niezwykle ważne jest, aby dorośli w życzliwy i mądry sposób towarzyszyli dzieciom i młodzieży w tym często niełatwym procesie poznawania siebie i odnajdywania swojego miejsca w świecie. Nie jest to jednak proste zadanie. Dlatego z myślą o wszystkich osobach, które, zarówno profesjonalnie jak i nieprofesjonalnie, mają na co dzień kontakt z dziećmi otworzyłyśmy ten kierunek.

Naszym podstawowym celem jest wyposażenie Uczestników w jak największy zasób umiejętności praktycznych. Z tego powodu ponad 130 godzin kursu to zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów praktyków, którzy dzielą się ze Słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, a także stwarzają okazję do praktycznego poznawania poszczególnych sposobów wydobywania z dzieci i młodzieży tkwiącego w nich potencjału."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.DominikaUstjan zdjęciensp 598Dominika Ustjan
Wspólkierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

 • psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, socjologów, pracowników opieki społecznej,
 • lekarzy i socjoterapeutów,
 • pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów pomocy społecznej, szpitali,
 • dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli),
 • pracowników administracji samorządowej,
 • osób planujących lub prowadzących własną praktykę psychologiczną.

Cel

Intensywnie rozwijający się obecnie nurt psychologii pozytywnej zwraca uwagę na konieczność budowania zasobów i powiększania dobrostanu. Wpisując się w te założenia, studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem, która nastawiona jest na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie zasobów oraz samopoznanie. W ramach studiów uczestnicy będą mieli możliwość poznania szerokiej gamy różnorodnych metod pracy. Wśród nich znajdą się zarówno techniki znane i wykorzystywane w polskich warunkach, jak i nowe inspirowane psychologią pozytywną. W przypadku technik już stosowanych słuchacze nie tylko dobrze je poznają ale będą mieli możliwość zweryfikowania ich założeń w kontekście najnowszej wiedzy psychologicznej. W przypadku technik inspirowanych psychologią pozytywną omawiane będą ich założenia teoretyczne i empiryczne, a także możliwe sposoby ich wdrażania oraz łączenia z innymi oddziaływaniami. Ważnym celem studiów jest także zwrócenie uwagi słuchaczy na konieczność wyboru metod sprawdzonych empirycznie i dobrze uzasadnionych na gruncie naukowej wiedzy psychologicznej oraz uczenie zachowań, które pomogą w ewaluacji i krytycznej analizie własnych sposobów pracy.

W trakcie studiów będzie więc można:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą psychologiczną min. z zakresu psychologii pozytywnej i emocji,
 • zapoznać się z różnorodnymi metodami wspomagającymi rozwój,
 • nabyć umiejętności stosowania wybranych technik wspomagających rozwój,
 • nabyć umiejętności z zakresu ewaluacji prowadzonych przez siebie oddziaływań.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 202 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Studia są realizowane w trzech blokach tematycznych:
Blok I - Psychologia ogólna
Blok II - Zasady wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
Blok III - Techniki pracy rozwojowej z dziećmi i młodzieżą

W trakcie studiów będzie więc można:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą psychologiczną m. in. z zakresu psychologii pozytywnej i emocji,
 • zapoznać się z różnorodnymi metodami wspomagającymi rozwój,
 • nabyć umiejętności stosowania wybranych technik wspomagających rozwój.

Szczegółowy spis zajęć

Blok I – Psychologia ogólna

 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 10 godz. Wykład
 • Wspieranie edukacji 10 godz. Wykład
 • Podstawowe wiadomości z psychologii rozwojowej 10 godz. Wykład

Blok II – Zasady wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

 • Wspomaganie rozwoju dzieci 6 godz. Wykład
 • Wspomaganie rozwoju dzieci 8 godz. Ćwiczenia
 • Wspomaganie rozwoju młodzieży 6 godz. Wykład
 • Wspomaganie rozwoju młodzieży 8 godz. Ćwiczenia

Blok III – Techniki pracy rozwojowej z dziećmi i młodzieżą

 • Elementy terapii motywującej 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie zwierząt w procesie wspierania rozwoju 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie treningu meta-poznawczego i psychoedukacji w pracy z dziećmi i młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystywanie metody dramy w pracy z dziećmi młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Wielozmysłowe poznawanie świata – wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej 12 godz. Warsztat
 • Praca z ciałem 12 godz. Warsztat
 • Dialogowe metody pracy 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie różnych form literackich w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży 12 godz. Warsztat
 • Pozytywne metody pracy z młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Specyfika warsztatu jako formy pracy z grupą 12 godz. Warsztat
 • Innowacyjne formy muzyczne 12 godz. Warsztat
 • "Mały geniusz- jak skutecznie rozbudzić w dziecku pasję do nauki. Mnemotechniki, motywacja a inteligencja dziecka" 12 godz. Warsztat

SUMA godzin 202

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 680 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.