hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia
image
Image is not available

Współautor koncepcji Szkoły Prawa,
adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy

Jestem praktykującym adwokatem, wykładowcą i tutorem w Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS. Wyjaśnię, dlaczego uczymy inaczej niż wszyscy.

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Image is not available
Slider
image

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Slider

Rekrutacja zimowa
w Warszawie

Gdzie możesz studiować?
Warszawa, Wrocław, Poznań

Dostępne poziomy studiów
jednolite magisterskie

Czym różni się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS od tradycyjnych studiów prawniczych?

W Polsce uczy się prawa w ten sam sposób od dziesiątek lat – rzetelnie, ale czy skutecznie? Doświadczenie skłania do odpowiedzi: nie. Absolwenci studiów prawniczych nie są przygotowani do zawodu, brakuje im praktycznej wiedzy i umiejętności, znają przepisy, ale nie mają warsztatu. W Szkole Prawa postanowiliśmy to zmienić.

 
1

Prawo musisz przede wszystkim rozumieć

Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie uczymy przepisów, a ich interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

2

Będziesz uczył się na błędach, ale nie własnych

Poddając analizie rzeczywiste problemy prawne, nauczymy Cię stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach będzie stanowić istotny element Twoich zajęć. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczył w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

3

Będziesz pracował z ludźmi i dla ludzi

Dobry prawnik umie rozmawiać z ludźmi, potrafi objaśniać zawiłe sytuacje prawne, wie, jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty. U nas zdobędziesz niezbędne kompetencje z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Umiejętności konieczne w pracy zawodowej, których dotychczas nie uczono na studiach prawniczych.

4

Poznasz swoje mocne i słabsze strony

Podczas studiów będziesz pod opieką doradcy, który pomoże Ci określić ścieżkę kariery zawodowej dostosowaną do predyspozycji i zainteresowań. Wspólnie zidentyfikujecie Twoje mocne i słabsze strony, ułożycie indywidualny plan rozwoju i program nauczania, abyś kończąc studia był kompetentnym prawnikiem, przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze.

5

Zrozumiesz biznes, dla którego będziesz pracował

Zajęcia z zarządzania pozwolą zrozumieć środowisko biznesowe, w którym jako przyszły radca czy prawnik korporacyjny będziesz funkcjonował. Ekonomia i finanse, struktury właścicielskie przedsiębiorstwa, zarządzanie zespołem zadaniowym – to wyzwanie dla prawnika, z którym Ty będziesz sobie radził.

6

Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy

Konsultujemy program studiów z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. Na zajęciach ze specjalistami poznasz bieżące problemy prawne, a podczas profesjonalnych praktyk nawiążesz pierwsze kontakty zawodowe.

Mówiąc prawnik, często wyobrażamy sobie człowieka w todze sędziego lub adwokata. Wybieramy studia prawnicze kierowani idealistyczną wizją przyszłej kariery zawodowej. Jednak rynek pracy weryfikuje nasze wyobrażenia. Wielu prawników podejmuje pracę w instytucjach i organizacjach państwowych lub gospodarczych, na stanowiskach odległych od pierwotnych założeń. Jedno jest pewne, idąc na studia nie potrafimy określić realnie, jak będzie wyglądać nasza ścieżka kariery, bo wiemy zdecydowanie za mało.

W Szkole Prawa pokażemy Ci różne możliwości kariery i wykształcimy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy.


dr Katarzyna Antolak-Szymanski, prawnik, mediator

Slider

Doradca osobisty studenta (DOS)

tutor

W Szkole Prawa już od pierwszego semestru pracujesz z doradcą nad swoim rozwojem zawodowym. Doradca, wybrany spośród pracowników naukowych wydziału, wskaże Ci, jak odpowiedzialnie i świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery, jakie przedmioty wybrać oraz jakie umiejętności ćwiczyć, by zrealizować program kształcenia zgodny z indywidualnymi potrzebami i osiągnąć zamierzony cel. Otrzymasz dwojaki rodzaj wsparcia – wsparcie prawnika (DOS merytoryczny) i psychologa. Ten pierwszy będzie Twoim przewodnikiem po meandrach wiedzy prawniczej, wskaże Ci źródła pozyskiwania wiedzy, pomoże Ci w identyfikacji Twoich potrzeb. Ten drugi wesprze Cię w zakresie rozwoju kompetencji.

Rok I – decydujący w wyborze DOS i kształtowaniu tożsamości prawniczej

tutor

Na początku pierwszego semestru bierzesz udział w zajęciach warsztatowych, których celem jest zapoznanie się pracowników Szkoły Prawa z Twoimi umiejętnościami – nie tylko prawniczymi, lecz także osobowościowymi. W prace zostają włączeni uczelniani psychologowie, organizujący działania integracyjne. W listopadzie uczestniczysz w konsultacji z Dziekanem lub Prodziekanem, która przybliży Ci wybór ścieżki kariery, wskaże Ci również Twoje mocne i słabe strony. Po tej rozmowie podchodzisz do rozpoznania swoich kompetencji prawniczych z wykorzystaniem programu Quo Vadis, który ma wskazać Twoje predyspozycje. Wyniki zostają omówione z Tobą na godzinnym spotkaniu z psychologiem/coachem.
W grudniu Dziekan wyznacza Ci doradcę merytorycznego (DOS – doradca osobisty studenta) spośród pracowników wydziału. Jego zadaniem jest nie tylko wskazanie Ci ogólnych zasad pracy prawnika, lecz także zaproponowanie działań ogólnorozwojowych, dzięki którym m.in. dowiesz się, jak pozyskiwać informacje i jak je właściwie filtrować. Od tego momentu rozpoczynasz stałą współpracę ze swoim doradcą, mając do dyspozycji kilka konsultacji w ciągu roku akademickiego.

Rok II-IV – współpraca z DOS na dalszych etapach nauki

tutor

Na drugim roku rozwijasz swoje indywidualne zdolności, formułujesz własne zainteresowania w obszarze prawa. W trakcie trzeciego roku określasz cel zawodowy, w wyznaczeniu którego możesz (ale nie musisz) skorzystać z pomocy coacha. Podczas tego roku decydujesz się na rodzaj prawa, który chcesz praktykować. Na czwartym roku rozpoczynasz współpracę z Biurem Karier, które, po konsultacjach z opiekunem merytorycznym, pomaga Ci w znalezieniu praktyk lub staży. DOS wspiera Cię również w wyznaczeniu opiekuna pracy magisterskiej. Od tej pory promotor przejmuje funkcję doradcy i pomaga Ci w sfinalizowaniu edukacji.

Pod koniec każdego roku nauki, we wszystkich ośrodkach, przeprowadzany jest anonimowy test weryfikujący przyrost kompetencji. Nie ma on wpływu na Twoją ocenę, sprawdza jednak, czy przyjęte metody uczenia w poszczególnych ośrodkach dają podobne wyniki.

W jaki sposób Doradca Osobisty Studenta będzie z Tobą współpracował?
wyjaśni specyfikę
zawodów prawniczych
sprawdzi Twoje kompetencje
i wskaże wyzwania rozwojowe
pomoże Ci zbudować
ścieżkę specjalizacyjną
wesprze Cię w świadomym
wyborze drogi kariery
będzie monitorował
Twoje osiągnięcia
zapewni wsparcie
w sytuacjach trudnych
pokaże możliwości indywidualnej
organizacji studiów
pomoże Ci w wyborze tematu
pracy magisterskiej
aplikacja beata

Aplikacja to nie jedyna droga

Obecnie praca dla prawników czeka głównie w biznesie, gdzie liczą się specyficzne umiejętności, takie jak: praca w zespole, zarządzanie projektami, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów – a więc wszystko to, czego nie uczą na tradycyjnych studiach prawniczych, a co znajdziesz w Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS. Aplikacja prawnicza, która jest przepustką do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, sędziego czy prokuratora, to tylko jedna z dróg kariery prawniczej. 

Prawnik prawnikowi nie równy,
czyli różne zawody prawnicze

W dzisiejszych czasach znajomość kanonu prawa to za mało, by odnosić sukcesy w sferze zawodowej. Sędzia, adwokat czy prawnik w korporacji to zawody wymagające wiedzy z innego zakresu i bardzo różnych kompetencji. W Szkole Prawa zbudowaliśmy dwie główne ścieżki rozwoju kariery.

Klasyczna
ścieżka kariery zawodowej

prowadząca do aplikacji prawniczych:
adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej

Ścieżka przeznaczona dla osób, które myślą o aplikacji prawniczej i chcą wykonywać klasyczny zawód prawniczy: adwokata lub radcy prawnego w kancelarii prawnej, czy też prokuratora lub sędziego w organach wymiaru sprawiedliwości.

Biznesowa
ścieżka kariery zawodowej

prawnik przedsiębiorca, menedżer, lider zmian,
doradca prawny w biznesie

Ścieżka przeznaczona dla kandydatów, którzy mają predyspozycje biznesowe, myślą o zarządzaniu i pracy z zespołem, chcą uczestniczyć w rozwoju dużych firm i korporacji, prowadzić transakcje gospodarcze i negocjacje biznesowe. To dobry wybór dla osób, które nie boją się wdrażać innowacyjnych rozwiązań.

szkola-prawa

Zajęcia specjalizacyjne w Warszawie

Jakie informacje są objęte tajemnicą lekarską i kto ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne – to tylko niektóre w zagadnień poruszanych podczas zajęć specjalizacyjnych z prawa medycznego. Z kolei na zajęciach z prawa nowych technologii poznasz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nadużycia w gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.
Wydział specjalizuje się także w prawie własności intelektualnej i prawach człowieka. We współpracy z ekspertami z firm i kancelarii prowadzi zaawansowane kursy w tych obszarach i oferuje praktyki z nimi związane.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pracownicy Biura RPO uczestniczą w przygotowaniu modułów dotyczących problematyki praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego. Prowadzą także zajęcia z prawa penitencjarnego, połączone z wizytami w różnego typu zakładach karnych. Studenci poznają autentyczne problemy, jakie rozwiązuje Rzecznik, i uzyskują szansę współpracy w gromadzeniu danych porównawczych i informacji prawnych służących rozwiazywaniu tych problemów.

Moduły

 • Prawa człowieka
 • Prawo antydyskryminacyjne
 • Prawo penitencjarne

Naczelna Izba Lekarska

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej opowiedzą o prawnych problemach w medycynie, zarówno tych dotyczących kwestii etycznych związanych z leczeniem, jak i tych dotyczących kwestii organizacyjnych związanych z zarządzaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

Moduły

 • Prawo medyczne

Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska

Profesor Chmaj, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wydziału, oraz jego zespół kancelaryjny współtworzą moduły z prawa konstytucyjnego i prowadzą zajęcia dydaktyczne z tego zakresu. Prezentują studentom konkretne przypadki z praktyki zawodowej i wspólnie dyskutują bieżące problemy konstytucyjne.

Moduły

 • Prawo konstytucyjne

Kancelaria Leśniodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Kancelaria jest patronem obszaru własność intelektualna. Uczestniczy w przygotowaniu modułów dotyczących problematyki prawa własności intelektualnej, w tym m.in. z zakresu utworów audiowizualnych, prawa reklamy, prawa filmowego czy zarządzania renomą. Dzięki tej współpracy studenci uzyskują szansę nabycia aktualnej wiedzy z tego zakresu, a następnie zastosowania jej w praktyce podczas praktyk i staży oferowanych przez Kancelarię.

Moduły

 • Prawo nowych technologii i własność intelektualna

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Pracownicy kancelarii gromadzą wszystkie nowe przypadki prawne dotyczące nowych technologii, które wymagają zmierzenia się z nieznanymi dotąd problemami prawnymi. Współpracują z wydziałem w zakresie badań naukowych i dydaktyki w obszarze nowych technologii. Na zajęciach ze studentami analizują nowe instrumenty pojawiające się na rynku i pokazują, jak dostosowywać do nich rozwiązania prawne.

Moduły

 • Prawo nowych technologii i własność intelektualna

Prawnik to nie dziennik ustaw,
czyli co prawnik umieć powinien

Bez względu na to, którą drogą pójdziesz, w Szkole Prawa oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziemy uczyć się przepisów na pamięć, zajmiemy się ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupimy się na tym, byś stał się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Image is not available
Slider

Kadra naukowo-dydaktyczna

Studiuj krócej

Jesteś aktywny zawodowo? Ukończyłeś kursy lub szkolenia przydatne w pracy? Skorzystaj z możliwości zaliczenia wybranych zajęć na podstawie posiadanego doświadczenia i studiuj krócej.

Rekrutacja krok po kroku w Warszawie

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.
Czesne za rok studiów 2017-18
studia jednolite magisterskie
tryb stacjonarny i niestacjonarny
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Rekrutacja międzysemestralna!
Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Slider