Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

O studiach

Studia łączą teorię z praktyką w zakresie przygotowania do prowadzenia diagnozy oraz terapeutycznego wsparcia rozwoju dziecka.

Program zajęć uwzględnia założenia wczesnej, kompleksowej pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, interdyscyplinarnego podejścia do dziecka z zaburzeniami rozwoju i jego wieloprofilowego usprawniania.

Słuchacze zdobywają umiejętności rozpoznawania zaburzeń rozwoju u dzieci. Uczą się planowania terapeutycznej pracy z różnego rodzaju dysfunkcjami oraz konstruowania indywidualnych programów terapii. W trakcie zajęć poznają również możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju.

Kierunek został przygotowany we współpracy z Fundacją „Promyk Słońca", która od wielu lat prowadzi działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Ze względu na dostęp do narzędzi i sprzętu diagnostycznego oraz bogatego wyposażenia w pomoce do terapii, znaczna część zajęć warsztatowych odbędzie się w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Więcej informacji o studiach

Program zajęć obejmuje tematy m.in. z zakresu:

 • prawidłowego przebiegu rozwoju dziecka,
 • przyczyn zaburzeń rozwoju,
 • postępowania z dzieckiem we wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Studia nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, nie dają uprawnień do pracy w placówkach oświatowych. Kandydaci, którzy takich uprawnień nie posiadają, muszą je uzupełnić.

 

Partnerzy kierunku

Adresaci

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola), przychodniach rehabilitacyjnych, i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

To studia m.in. dla:

 • psychologów,
 • pedagogów,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów.

Dlaczego warto?

 1. Zwiększysz swoje szanse na znalezienie pracy w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Odbędziesz 30 godzin indywidualnych praktyk w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca"
 3. Poznasz zasady przyczyny zaburzeń rozwoju, takie jak: zespoły genetyczne, procesy chorobowe czynniki środowiskowe czy urazy OUN
 4. Zdobędziesz umiejętności diagnozowania rozwoju psychoruchowego dziecka oraz poznasz metody organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 5. Nauczysz się współpracować z rodzicami i opiekunami dzieci z zaburzeniami rozwoju
 6. Poznasz możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju

Program studiów

Blok tematyczny

Dziecko z zaburzeniami rozwoju w rodzinie

Sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju

Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju

Planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

Blok tematyczny

Rozwój psychoruchowy dziecka

Wybrane zagadnienia z neonatologii i patologii noworodka

Rozwój psychoruchowy dziecka od urodzenia do 7 roku życia

Blok tematyczny

Diagnostyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego

Wybrane metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka

Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka psychologiczna

QEEG w praktyce psychologicznej

Blok tematyczny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka

Stymulowanie rozwoju małego dziecka – wybrane formy i metody pracy

Blok tematyczny

Praktyka terapeutyczna

Dziecko z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Dziecko ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi

Dziecko z zaburzeniami sensomotorycznymi

Dziecko z zaburzeniami sprawności manualnej

Dziecko z niepełnosprawnością ruchową

Dziecko z dysfunkcją wzroku

Dziecko z dysfunkcją słuchu

Dziecko z zespołem wad genetycznych

Dziecko ze spektrum autyzmu

Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 230 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Oddziale Fundacji "Promyk Słońca", przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu.

Indywidualne praktyki trwają 30 godz. i odbywają się w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca" u specjalistów pracujących z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 70% obecności na zajęciach
 • Czynny udział w zajęciach
 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk (50% oceny końcowej)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej w formie projektu, którego przedmiotem będzie program wczesnego wspomagania rozwoju – opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka (50% oceny końcowej)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących składa się ze ekspertów pediatrii, neurologii, psychologii i pedagogiki. Praktyki związane z pracą terapeutyczną odbywają się pod okiem specjalistów pracujących z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr n. med.
Adriana Pietraszkiewicz
dr n. med.
pediatra, dyrektor ds. Medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" we Wrocławiu
 
Monika Abraszewska
 
terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog
 
Hanna Darian
 
psycholog, specjalistka w zakresie terapii dzieci i rodzin
dr n. med.
Beata Jędrzejczyk-Góral
dr n. med.
neurolog
dr
Teresa Kaczan
dr
logopeda, terapeuta SI, ergoterapeuta, terapeuta metody Castillo Moralesa; konsultant kliniczny
dr n. med.
Agnieszka Szafrańska
dr n. med.
pediatra, neurolog, neonatolog
 
Emilia Wojdyła
 
dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych w Kuratorium Oświaty w Warszawie
dr
Dominika Woźniewska-Żol
dr
prawnik
dr
Dorota Wójtowicz
dr
doświadczona terapeutka

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 lutego dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.