logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Łukasz Guza

 

Łukasz Guza

 

Profil zawodowy

  • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dziennikarz działu Kadry i Płace Dziennika Gazety Prawnej (od 10 lat)
  • Laureat nagród m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
  • Organizator i redaktor prowadzący wielu debat z zakresu prawa pracy m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
  • Współautor wielu publikacji książkowych z zakresu prawa pracy