logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mirosława Leopold

dr

Mirosława Leopold

 

Profil zawodowy

Psycholog rozwojowy i coach. Przez kilkanaście lat adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Jako coach wspiera klientów we wprowadzaniu zmian zarówno w pracy zawodowej jak i życiu osobistym, w rozwoju kompetencji i zwiększaniu efektywności działań.
Pracuje zarówno z klientem biznesowym jak i indywidualnym. W swojej pracy łączy teoretyczne podejście oparte na psychologii poznawczej, rozwojowej i pracę z doświadczeniem praktycznym.