logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Maria Haracz-Dąbrowska

 

Maria Haracz-Dąbrowska

 

Profil zawodowy

Dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kwalifikację MEN edukatora ze specjalizacją „profilaktyka systemowa". Jest socjoterapeutą i superwizorem socjoterapii, autorką programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 1997 r. prowadzi Szkołę Trenerów „SIEĆ" - Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Szkołę Pomagania Rodzinie – pracę z rodzina w ujęciu systemowym. Specjalizuje się w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym.
Prowadzi superwizję indywidualną i grupową osób zajmujących się pomaganiem, w tym stałą superwizję dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Fundacji „Eudajmonia" we Wrocławiu.