logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Monika Abraszewska

 

Monika Abraszewska

 

Profil zawodowy

Terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog z długoletnią praktyką terapeutyczną w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „Promyk Słońca" i Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" we Wrocławiu; specjalizuje się w badaniach pedagogicznych dzieci pod kątem opiniowania w zakresie wczesnego wspomagania, specyficznych trudności w nauce, określania dojrzałości szkolnej oraz w terapii dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami (wczesne wspomaganie rozwoju, dysleksja, niepełnosprawność intelektualna i in.).