logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Adriana Pietraszkiewicz

dr n. med.

Adriana Pietraszkiewicz

 

Profil zawodowy

Pediatra, dyrektor ds. Medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" we Wrocławiu.
Członek zespołu przygotowującego program rządowy w zakresie wczesnej interwencji, członek stałego Zespołu Roboczego ds. koordynacji i monitoringu placówek rekomendowanych do programu „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie" przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Wykładowca na kursach Vojty, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.