logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dominika Woźniewska-Żol

dr

Dominika Woźniewska-Żol

 

Profil zawodowy

Prawnik; autorka opracowań z zakresu prawa pomocy społecznej; wykładowca na kursach z zakresu sytuacji prawnej dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami.