logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Emilia Wojdyła

 

Emilia Wojdyła

 

Profil zawodowy

Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych w Kuratorium Oświaty w Warszawie. W latach 2009-2013 Radca Ministra, Z-ca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans edukacyjnych w MEN; współautorka zmian systemowych w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.