logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Gadomska

 

Agnieszka Gadomska

 

Profil zawodowy

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-2002 wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich U.W. Od 2002 roku jest wykładowcą Katedry Anglistyki Uniwersytetu SWPS: od 2008 roku koordynatorem praktycznej nauki języka angielskiego, od 2017 na stanowisku Adiunkta ; współautor projektu WSiP: E-Akademia Przyszłości, obejmującego 200 polskich gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów), autorka ponad 17 artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języka angielskiego, koordynator prac zespołu ekspertów WNHiS Uniwersytetu SWPS dot. projektu kalibracji deskryptorów CEFR na zlecenie Rady Europy (2015-16). W 2017 roku obroniła pracę doktorską, p.t. „Zastosowanie technologii informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich - rozwój kompetencji nauczyciela języka angielskiego w epoce powszechnego dostępu do Internetu, cyfryzacji i zastosowania TIK w nauczaniu.”.