logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Wałaszewska

dr

Ewa Wałaszewska

 

Profil zawodowy

Filolog anglista, absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1995), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (1999), obecnie adiunkt w Instytucie Anglistyki UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują badanie procesów zachodzących w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, typów znaczenia jawnego i ukrytego, zmian i manipulacji znaczeniowych, figur retorycznych, organizacji tekstu (teoria relewancji, pragmatyka leksykalna, pragmatyka kognitywna, teorie uprzejmości, semantyka, analiza konwersacyjna, analiza dyskursu).
Zajęcia mają charakter ukierunkowanej dyskusji w celu odkrycia bogactwa środków stylistycznych, które kryje w sobie gramatyka języka angielskiego.