logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Justyna Markusik

 

Justyna Markusik

 

Profil zawodowy

Trener wewnętrzny i koordynator szkoleń. Posiada 12 -letnie doświadczenie korporacyjno-biznesowe w pracy w obszarze Human Resources Management/Talent Management, w tym 2-letnie doświadczenie menedżerskie w brytyjskim oddziale korporacji inżynieryjnej plasującej się na liście Fortune500, a także ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i kompleksowej optymalizacji procesów HRM oraz w realizacji międzynarodowych projektów rozwojowych zarówno dla pracowników w jednej wybranej lokalizacji, jak i w zespołach zdalnych/rozproszonych. Od 10 lat wykładowca akademicki, trener/facylitator oraz coach. Ma za sobą ponad 400 dni szkoleniowych oraz doradztwa biznesowego w obszarze HRM, zarządzania talentami, przywództwa i rozwoju kompetencji personalnych z szczególnym uwzględnieniem wdrażania coachingu w organizacjach biznesowych. Autorka licznych publikacji na temat rozwoju osobistego m.in. w magazynie BENEFIT.