logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krystyna Rymarczyk

dr

Krystyna Rymarczyk

 

Profil zawodowy

Doktor nauk biologicznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Instytucie Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie za długoletnią służbę otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej i neuronauki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia powstawania reakcji mimicznych, mózgowej organizacji procesów emocjonalnych, w tym roli dynamiki oraz poziomu empatii w percepcji ekspresji emocjonalnych. W tym obszarze prowadzi badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), jak i elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy (EMG). Autorka kilkudziesięciu artykułów zarówno z zakresu neuronauki społecznej, jak i psychologii, m.in.: PLOS One, Frontiers in Psychology, Frontiers in Behavioral Neuroscience i inne. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, mechanizmami plastyczności mózgowej i tejże tematyce poświęca swoje publikacje. Autorkaa wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Otrzymała nagrodę Dziekana Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.