logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krystyna Balawajder

dr n. hum.

Krystyna Balawajder

 

Profil zawodowy

Psycholog, specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej, konfliktów w bliskich związkach i procedur pracy nad rozwiązywaniem konfliktów. Posiada duże doświadczenie w pracy z parami i rodzinami znajdującymi się w sytuacjach konfliktów.