Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Dawid Larysz

prof. IO hab. n. med.

Dawid Larysz

 

Profil zawodowy

Specjalista neurochirurgii, neuropsycholog. Ukończył Wydział lekarski w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rozprawę doktorską na temat „Ekspresja genu EGFR w niskozróżnicowanych guzach glejowych mózgu” obronił w 2006 r. W 2013 r. uzyskał tytuł dr hab. n. med. na podstawie monografii pt. „Ocena wyników leczenia izolowanych kraniosynostoz u dzieci z uwzględnieniem aspektów klinicznych, biomechanicznych oraz neurorozwojowych”. Dodatkowo obronił pracę magisterską pt.: „Ocena zaburzeń neurorozwojowych u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie konsultant w dziedzinie neurochirurgii Centrum Onkologii w Gliwicach, pracownik Zakładu Radioterapii.
Od wielu lat związany z Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Kierownik Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR” w Katowicach. Od 2011 członek interdyscyplinarnego zespołu chirurgicznego Centrum Wad Twarzoczaszki Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.
Zainteresowania naukowe są skoncentrowane w trzech dziedzinach:
- Wielospecjalistycznej diagnostyce i terapii dzieci z wadami czaszki – jako pierwszy w Polsce wprowadził do praktyki neurochirurgicznej małoinwazyjne, endoskopowe metody leczenia dzieci
z kraniosynostozami, we współpracy z inżynierami Politechniki Śląskiej w Katowicach opracował
i wprowadził do codziennej praktyki klinicznej metody przedoperacyjnego planowania oraz oceny pooperacyjnej, zabiegów neurochirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, w tym zabiegów z użyciem metod osteogenezy dystrakcyjnej. Twórca interdyscyplinarnego centrum diagnostyczno-terapeutycznego „Kangur” w Katowicach, dedykowanego dzieciom i dorosłym z wadami czaszki, w którym stosowane są nie tylko metody chirurgiczne, ale także pełna diagnostyka i terapia neuropsychologiczna, neurorozwojowa oraz neurologopedyczna.
- Biologii molekularnej wad czaszki oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
- Małoinwazyjnych endoskopowych metodach leczenia operacyjnego nowotworów podstawy czaszki i zastosowaniu nowoczesnych metod mikroneurochirurgicznych do leczenia pierwotnych nowotworów glejowych mózgowia.