logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Tomasz Szczepański

prof. dr hab. n. med

Tomasz Szczepański

 

Profil zawodowy

Prorektor ds Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej SP Szpitala klinicznego nr 1 im. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą chorującą onkologicznie. Laureat nagrody Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego za badania nad immunobiologią i hemato-onkologią dziecięcą ze szczególnym uwzględnieniem badań nad minimalną chorobą resztkową w białaczkach u dzieci. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną dotyczącą immunobiologii w białaczkach dziecięcych. Dydaktyk w obszarze tematów dotyczących hematologii i onkologii dziecięcej w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu hematologii i onkologii dziecięcej oraz kilkuset publikacji o charakterze medycznych przyczyn zaburzeń rozwoju (przede wszystkim nowotworów).
Prowadzi szkolenia z zakresu problemów dzieci leczonych onkologicznie.