logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Maciej Bożek

dr

Maciej Bożek

 

Profil zawodowy

Psycholog i socjolog. Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Główny obszar zainteresowań badawczych stanowi psychologia operacyjna, zagadnienia związane z procesami radykalizacji oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii dla usprawniania procesu wykrywczego.