logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Max Bielecki

dr

Max Bielecki

 

Profil zawodowy

Jest adiunktem w Katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych SWPS i jednocześnie pełni funkcję zastępcy koordynatora programu Neurokognitywistyka na tej uczelni. Jest też wykładowcą w ramach Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze Statystyki, Psychometrii oraz Metodologii badań.
W swojej pracy naukowej koncentruje się na podstawowych zjawiskach dotyczących funkcjonowania pamięci i uwagi. Jednocześnie jest zaangażowany w szereg projektów o charakterze aplikacyjnym dotyczących m.in. wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do celów badawczych (grant Ministerstwa Gospodarki realizowany w Instytucie Psychologii PAN).
Równocześnie z pracą naukową działa jako praktyk w dziedzinie badań rynku – realizował i kierował projektami badawczymi (zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi) realizowanymi m.in. dla Wydawnictwa Murator, firmy Saint Gobain Rigips, SWPS, UseLab. Jako badacz współpracował z Domem Badań Maison a obecnie pracuje jako senior researcher w firmie badawczej Glimpse.