logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Adamska

mgr

Katarzyna Adamska

 

Profil zawodowy

Socjolog, psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.
Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz dwuletnie Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, a także roczne Studia Podyplomowe SWPS na kierunku Psychodietetyka.
Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.
Przez dwa lata koordynowała program terapeutyczny dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz członków ich rodzin w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Poznaniu. Obecnie, w ramach tego projektu, pracuje indywidualnie i grupowo z osobami uzależnionymi od czynności oraz z ich bliskimi.
Ponadto pogłębia swoje doświadczenie zawodowe pracując indywidualnie i grupowo z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w ramach placówek Stowarzyszenia Monar: w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu oraz w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach.